สงครามครั้งยิ่งใหญ่

2/45

บทนำของคณะผู้จัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ

ท่านผู้อ่านที่เคารพ หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้พิมพ์ไว้เพื่อบอกว่าในโลกใบนี้มีบาป มีความเศร้าโศกเสียใจและมีความทุกข์ยากลำเค็ญ ซึ่งเราต่างก็ทราบดีอยู่แล้ว และหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้พิมพ์มาเพื่อบอกว่ามีความขัดแย้งยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจรอมชอมกันได้ระหว่างความมืดกับความสว่าง บาปกับความชอบธรรม ความผิดกับความถูกต้อง ความตายกับชีวิต ลึกลงในใจของเรา เราต่างทราบดี และเรายังทราบด้วยว่าเราต่างมีส่วนร่วม ต่างเป็นตัวละครในความจัดแย้งนี้ GCth17 5.1

แต่ในบางขณะของชีวิต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะเกิดแรงดลใจที่เราทุกคนมีความต้องการเรียนรู้เรื่องการความจัดแย้งยิ่งใหญ่นี้ให้ลึกซึ้งลงไปอีกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือว่าเป็นเช่นนี้อยู่แล้วตลอดเวลา มีปัจจัยอะไรอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้ความขัดแย้งยิ่งใหญ่นี้สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น แล้วเราไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างไร เราต้องร่วมรับผิดชอบอย่างไร เราเองไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาอยู่ในโลกนี้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลชั่วร้ายหรือผลดีต่อตัวเราอย่างไร GCth17 5.2

มีองค์ประกอบยิ่งใหญ่อะไรบ้างที่พัวพันอยู่กับเรื่องนี้ ความขัดแย้งนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานเท่าไร ตอนจบจะเป็นอย่างไร ตามที่นักวิทยาศาสตร์บอก โลกนี้จะต้องจมดิ่งสู่หลุมดำอันเยือกแข็งในราตรีมืดมิดตลอดกาลไหม หรือว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ GCth17 5.3

ปัญหาที่เข้ามาใกล้ตัวยิ่งกว่านี้คือความขัดแย้งในใจของเราเอง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างความเห็นแก่ตัวที่เข้ามากับความรักที่แบ่งปันออกไปจะจบลงด้วยชัยชนะในทางที่ดีหรือไม่และจบลงอย่างนี้ไปตลอดกาลหรือ แล้วพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไร พระเจ้าสอนอะไรเราในเรื่องที่มีความสำคัญชั่วนิรันดร์เช่นนี้ GCth17 5.4

ท่านผู้อ่านที่เคารพ หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ที่ต้องการช่วยนำจิตวิญญาณที่ทุกข์ระทมเพื่อไปพบกับทางออกที่ถูกต้องของปัญหาเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้ประพันธ์โดยสตรีท่านหนึ่งที่เคยประสบกับตนเองและค้นพบว่าพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนัก และเธอยังเรียนรู้จากการใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าและจากการศึกษาพระวจนะของพระองค์ว่า ความลี้ลับของพระเจ้าสถิตอยู่ร่วมกับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และพระองค์จะทรงสำแดงให้พวกเขาเรียนรู้ถึงพันธสัญญาของพระองค์ GCth17 5.5

เพื่อให้เราเข้าใจหลักการต่างๆ ของการความจัดแย้งยิ่งใหญ่ที่พัวพันถึงชีวิตของจักรวาลนี้ให้มากขึ้น ผู้ประพันธ์นำบทเรียนที่เป็นรูปธรรม มีหลักฐานแน่นหนามากมายของยี่สิบศตวรรษที่ผ่านไปมาเปิดเผยต่อหน้าเรา GCth17 5.6

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นที่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าของการล่มสลายพังพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม เมืองที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ไม่นานหลังจากที่ชาวเมืองปฏิเสธไม่ยอมรับบุรุษแห่งเนินเขาคาลวารี พระผู้เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด จากนั้นเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อมาตามลำดับตามเส้นทางความยิ่งใหญ่ของแต่ละชนชาติ เน้นให้เราเห็นถึงการกดขี่ข่มเหงประชากรของพระเจ้าในศตวรรษที่หนึ่ง การละทิ้งความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ในคริสตจักร การตื่นตัวของชาวโลกต่อการปฏิรูปศาสนา ซึ่งเปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนถึงหลักการบางประการของความขัดแย้งยิ่งใหญ่นี้ บทเรียนอันน่าสยดสยองซึ่งประเทศฝรั่งเศสต้องเผชิญภายหลังที่ปฏิเสธหลักการแห่งความถูกต้องและความชอบธรรม การฟื้นฟูและการเทิดทูนพระคัมภีร์ขึ้นใหม่ และอิทธิพลของคุณความดีกับการช่วยให้รอดของพระคัมภีร์ การตื่นตัวทางศาสนาในยุคสุดท้าย การแกะผลึกเปิดน้ำพุแห่งพระคำอันเจิดจรัสของพระเจ้าด้วยการเปิดเผยความกระจ่างและความเข้าใจเพื่อเผชิญกับทุกการหลอกลวงของความมืดที่โหมกระหน่ำเข้ามา GCth17 5.7

หนังสือเล่มนี้นำเสนอให้เห็นอย่างตรงไปตรงมา อย่างชัดเจน อย่างหนักแน่นถึงความขัดแย้งที่จะมาถึงในปัจจุบันพร้อมด้วยหลักการอันสำคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นความขัดแย้งที่ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นกลาง GCth17 5.8

ที่สุดแล้ว หนังสือเล่มนี้บอกเราถึงชัยชนะที่จะอยู่อย่างนิรันดร์และอย่างมีรัศมีภาพของความดีเหนือความชั่ว ความถูกต้องเหนือความผิด ความสว่างเหนือความมืด ความปีติยินดีเหนือความเศร้าโศก ความหวังเหนือความสิ้นหวัง เกียรติยศเหนือความละอาย ชีวิตเหนือความตาย และความรักที่อดทนนานยั่งยืนเหนือความเกลียดชังที่อาฆาต GCth17 5.9

หนังสือเล่มนี้เริ่มพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1888 ตามด้วยฉบับแก้ไขโดยผู้ประพันธ์เองใน ปี ค.ศ. 1911 ผลงานเขียนที่โดดเด่นนี้ได้รับการตีพิมพ์และแปลเป็นภาษาต่างๆ อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ท่านผู้อ่านจะพบว่าผู้ประพันธ์เขียนอย่างตรงไปตรงมาและอย่างเข้มข้น เน้นให้เห็นถึงข้อผิดพลาดและแนะวิธีแก้ไขต่างๆ โดยยึดพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่ผันแปรเป็นพื้นฐาน แม้กระทั่งในสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เราต่างก็เป็นพยานเห็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมโลกทางศาสนา สาระหลักและการคาดการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ล้วนปรากฏให้เห็นตรงตามเวลาที่คาดการณ์ไว้อย่างเที่ยงตรงน่าสนใจยิ่ง GCth17 5.10

หนังสือเล่มนี้ที่พิมพ์ออกมาหลายครั้งแล้วนั้นนำจิตวิญญาณมายมายมาสู่พระผู้เลี้ยงองค์เที่ยงแท้ หวังว่าการพิมพ์หนังสือในครั้งนี้จะสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อความดีและความชอบธรรมแห่งนิรันดรกาล นี่คือคำอธิษฐานของ GCth17 5.11

คณะผู้จัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ