Chemaţi să fim diferiţi

1/40

Chemați să fim diferiți

Introducere

Chemați să fim diferiți este prima carte pregătită în mod special de White Estate pentru tinerii secolului al XXI-lea. Este, de asemenea, prima carte în care a fost adunată o varietate de sfaturi inspirate, din diferite scrieri ale lui Ellen White publicate anterior, limbajul fiind adaptat la modul de exprimare al tinerilor de astăzi. CFD 9.1

Chemați să fim diferiți pune la dispoziția cititorilor ideile fundamentale din scrierile lui Ellen White, referitoare la problemele importante cu care se confruntă în prezent tinerii. Pentru a facilita comunicarea cu succes a acestor idei unei audiențe potențial numeroase, frazele și paragrafele au fost prescurtate, iar limbajul a fost modernizat. Dar s-a făcut tot posibilul pentru a se respecta conținutul, ideile și principiile exprimate de Ellen White. Gândurile originale au fost păstrate fără excepție. CFD 9.2

Cele șase capitole ale cărții au fost alese pentru a se face referiri la problemele cu care se confruntă tinerii contemporani în contextul secolului al XXI-lea. Prefața fiecărui capitol cuprinde mărturia unor tineri care au găsit în cărțile scrise de Ellen White o motivație pe care ar dori să o cunoască și alții. CFD 9.3

Credem că principiile scrise sub inspirație divină acum mai bine de 100 de ani sunt astăzi mai relevante decât oricând. Speranța noastră este că mii de cititori vor găsi cartea Chemați să fim diferiți atât de convingătoare, de interesantă și de motivantă încât vor continua să cerceteze profundele bogății spirituale ce se găsesc în scrierile originale ale lui Ellen White. Fie ca fiecare cititor să răspundă chemării. CFD 9.4

Comitetul publicațiilor lui Ellen G. White