Slujitorii Evangheliei

134/222

Abaterea atenției de la îndatoririle prezente

Vrăjmașul caută să abată atenția fraților și surorilor noastre de la lucrarea de a pregăti un popor care să reziste în aceste zile din urmă. Teoriile lui sunt menite să le îndepărteze gândurile de la pericolele și îndatoririle prezente. Ei nu prețuiesc lumina pe care Domnul Hristos a venit să i-o dea lui Ioan pentru poporul Său. Acești oameni îi învață pe alții că evenimentele care sunt chiar în fața noastră nu sunt suficient de importante pentru a beneficia de o atenție specială. Ei anulează efectul adevărului de origine cerească și lipsesc poporul lui Dumnezeu de experiența trecutului, oferindu-le în schimb o știință falsă. “Așa vorbește Domnul: ‘Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblați pe ea, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre!’ Dar ei răspund: ‘Nu vrem să umblăm pe ele’.” SEv 306.2

Nimeni să nu încerce să dărâme temeliile credinței noastre, care au fost puse încă de la începutul lucrării, printr-un studiu atent al Cuvântului și prin descoperire divină. Noi am clădit pe această temelie mai bine de cincizeci de ani. Unii pot presupune că au găsit o cale nouă, că ei pot pune o temelie mai solidă decât cea care a fost pusă, dar aceasta este o mare amăgire. “Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos”. (1 Corinteni 3, 11.) În trecut, mulți s-au apucat să întemeieze o nouă credință, să stabilească noi principii, dar cât timp a rezistat lucrarea lor? Ea a căzut curând, deoarece nu a avut temelia pe Stâncă. SEv 307.1

Oare ucenicii nu au fost nevoiți să se confrunte cu spusele oamenilor? Nu au fost ei nevoiți să asculte teorii false? Prin urmare, după ce au făcut totul pentru a rămâne statornici, au declarat: “Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă”. Așadar, trebuie să ne păstrăm încrederea cu statornicie de la început și până la sfârșit. SEv 307.2

Dumnezeu și Domnul Hristos i-au trimis acestui popor cuvinte pline de putere, ajutându-l să iasă din lume, pas cu pas, pentru a ajunge la lumina limpede a adevărului prezent. Slujitorii lui Dumnezeu au proclamat solia, având buzele atinse de focul sfânt. Declarațiile divine au pus sigiliul de autenticitate asupra adevărului proclamat. SEv 307.3