Evenimentele ultimelor zile

1/23

Evenimentele ultimelor zile

Prefața

Adventiștii de ziua a șaptea cred că au fost chemați în mod special de către Dumnezeu pentru a propovădui lumii dezorientate și muribunde vestea bună a apropiatei reveniri a Domnului Hristos. Ellen White scria: “Trebuie să depunem cele mai mari eforturi pentru a păstra acest subiect în atenția poporului”. (Fundamentals of Christian Education, 336.) În cartea Marea luptă dintre Hristos și Satana, ea a descris într-o manieră atât de vie evenimentele mărețe și înspăimântătoare ale viitorului, încât nu mai există nici o altă descriere ca aceasta. Împlinirea profețiilor biblice pentru ultimele zile este tratată și în compilația de citate din scrierile ei, intitulată Maranatha și publicată în 1976. EUZ 7.1

Volumul prezent, Evenimentele ultimelor zile, reprezintă un efort în plus pentru a “păstra acest subiect în atenția poporului”. Multe dintre citatele aflate în această carte au fost extrase din scrieri publicate anterior, dar majoritatea acestora nu au fost publicate niciodată. Deși nu am inclus toate declarațiile lui Ellen White cu privire la evenimentele finale, ne-am străduit să le prezentăm pe cele mai semnificative. EUZ 7.2

La încheierea fiecărui pasaj, am menționat sursa din care provine, precum și data când a fost scris sau data publicării în timpul vieții autoarei. De asemenea, acolo unde am considerat că sunt utile unele informații sau explicații suplimentare, am adăugat câteva note explicative. EUZ 7.3

Intenția noastră a fost aceea de a prezenta învățăturile lui Ellen White, cu privire la evenimentele finale, într-o ordine logică. Totuși, nu pretindem că am enumerat toate evenimentele viitoare în succesiunea exactă a desfășurării lor. Într-un domeniu de o asemenea importanță, cum este experiența poporului lui Dumnezeu în ultimele zile care ne stau în față, când fiecare va trebui să reziste singur, “ca și când ar fi singura persoană credincioasă de pe pământ” (The S.D.A. Bible Commentary 7:983), este esențial ca toți creștinii să-și formeze convingeri proprii, întemeiate pe studiul individual și pe relația personală cu Domnul. EUZ 7.4

Ellen White declară că “mica noastră lume este manualul universului” (The Desire of Ages, 19) și că lumea invizibilă privește scenele finale ale istoriei acestei lumi “cu un interes inexprimabil”. (Prophets and Kings, 148.) Fie ca noi toți să ne străduim să surprindem un crâmpei al semnificației evenimentelor culminante ale lumii, în timp ce le vom privi în relația lor cu marea luptă dintre bine și rău, și să împărtășim altora adevărul că Domnul Isus vine în curând. EUZ 8.1

Administratorii publicațiilor

Ellen G. White