Criza

1/409

Criza

“Plăgile cădeau asupra locuitorilor pământului. Unii îl acuzau pe Dumnezeu și-L blestemau. Alții alergau la poporul lui Dumnezeu și-l rugau să-i învețe cum pot scăpa de judecățile Lui. Dar sfinții nu aveau nimic pentru ei. Ultima lacrimă pentru păcătoși fusese vărsată, ultima rugăciune plină de agonie fusese oferită, ultima povară pentru ei purtată, ultima avertizare dată.” — Early Writings, 281. Cr 3.1