Biserica rămăşiţei şi viitorul bisericii advente

1/95

Biserica rămășiței și viitorul bisericii advente

Prefață

“Sufletul meu este mult împovărat căci știu ce stă în fața noastră. Orice amăgire închipuită va fi adusă asupra acelora care nu au o legătură vie și zilnică cu Dumnezeu. În lucrarea noastră nici un curent lăturalnic nu trebuie să se dezvolte până ce nu s-a făcut o examinare temeinică a ideilor conținute pentru a fi siguri despre izvorul de origine al lor îngerii lui Satana sunt înțelepți în a face răul și ei vor născoci lucruri pe care unii le vor pretinde a fi lumină mai mare și le vor proclama ca noi și minunate. Chiar dacă în unele privințe solia este adevăr va fi amestecată cu invenții omenești și vor fi menținute ca doctrine, porunci ale oamenilor. BR 2.1

Dacă a fost vreodată un timp când trebuie să veghem, și să ne rugăm cu reală seriozitate acesta este acum. Se vor ivi lucruri închipuite care vor apărea ca bune și totuși acestea trebuiesc examinate cu mare grijă și multă rugăciune căci ele sunt amăgiri dibace ale vrăjmașului pentru a conduce suflete pe o cale așa de apropiata cu calea adevărului încât cu greu se va putea deosebi de calea care duce la sfințenie și cer. BR 2.2

Dar ochiul credinței va discerne că aceasta se abate de la calea dreaptă deși aproape imperceptibil. La început ea părea dreaptă, într-adevăr, însă după un timp se va vedea că este MULT DIFERITĂ DE CALEA SIGURANȚEI de calea care conduce la sfințenie și cer. BR 2.3

Frații mei, vă avertizez să faceți urme drepte cu picioarele voastre pentru ca nu cumva cel șchiop să fie abătut din cale.” BR 3.1

(E. G. White.)

(Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 229).