Gânduri despre cartea Apocalipsei

1/263

Gânduri despre cartea Apocalipsei

Cuvânt înainte

Avem o deosebită plăcere să putem edita această carte. Ea conține meditații ale Spiritului Profetic despre cartea Apocalipsei. Am ordonat declarațiile potrivit înțelegerii noastre. Totuși, ea nu este un comentariu. Cartea nu prezintă atât de mult istoria ca împlinire a profeției, ci se referă la criza care se află chiar în fața noastră. GA 2.1

O atenție deosebită este acordată capitolelor 13 și 14 din cartea Apocalipsei. Sunt amintite diferite subiecte care aparțin acestor capitole. Nu este omisă cronologia — coloana vertebrală a istoriei. GA 2.2

Fie ca Domnul să binecuvânteze această carte, să fie dedicată tuturor celor ce au o credință a cărei țintă este adevărul și care văd în Hristos un caracter plin de adevăr — un sistem desăvârșit al adevărului, plin de har ... un plan pentru a salva omul decăzut. GA 2.3

Observație asupra textului: toate notele scrise cu litere îngroșate ne aparțin și nu trebuie privite ca autoritate. GA 2.4

Domnul să vă binecuvânteze în studiul Adevărului și să vă umple cu mesajul Său. GA 2.5

Wim Wiggers

Noiembrie, 1991