Scrieri timpurii

9/97

Primele raze de lumină asupra Sanctuarului

Dar trebuie să ne întoarcem acum la cei care s-au prins cu tenacitate de încrederea lor că profeția fusese împlinită la data de 22 octombrie 1844 și care, cu mintea și inima deschise, au pășit mai departe, în adevărurile legate de Sabat și de Sanctuar, pe măsură ce lumina cerului strălucea pe cărarea lor. Acești oameni nu au fost localizați într-un spațiu anume, ci reprezentau indivizi sau grupuri foarte mici, presărate ici-colo, în zona central nordică și de nord-est a Statelor Unite. ST xviii.1

Hiram Edson, care aparținea unui astfel de grup, locuia în zona centrală a statului New York, la Port Gibson. El era liderul adventiștilor din partea aceea. Credincioșii se adunaseră în casa sa, pe data de 22 octombrie 1844, pentru a aștepta venirea Domnului. Calmi și răbdători, ei au așteptat marele eveniment. Însă când a venit miezul nopții și și-au dat seama că ziua așteptată trecuse, le-a devenit clar că Isus nu avea să sosească atât de curând cât își închipuiseră ei. A fost o vreme de amarnică dezamăgire. În primele ceasuri ale dimineții, Hiram Edson și alți câțiva s-au dus în șopronul acestuia pentru a se ruga și, în timp ce se rugau, el a simțit asigurarea că vor primi lumină. ST xviii.2

În timp ce Edson și un prieten de-al lui traversau un câmp cultivat cu porumb, pentru a vizita prieteni adventiști, a părut că o mână l-a atins pe umăr. A privit în sus pentru a vedea — ca într-o viziune — cum se deschid cerurile și pe Hristos, în Sanctuarul ceresc, intrând în Sfânta Sfintelor, pentru a începe acolo o lucrare de slujire pentru poporul Său, în loc să iasă din Locul Preasfânt pentru a curăți lumea prin foc, așa cum propovăduiseră ei. Un studiu biblic foarte atent al lui Hiram Edson, F. B. Hahn, un medic, și O. R. L. Crozier, un învățător, a descoperit curând că sanctuarul care urmează să fie curățit la sfârșitul celor 2300 de ani nu era pământul, ci tabernacolul din cer, avându-L pe Hristos slujind pentru noi în Sfânta Sfintelor. Această lucrare de mijlocire a lui Hristos a corespuns anunțării “ceasului judecății lui Dumnezeu”, trâmbițat în solia primului înger (Apocalipsa 14, 6.7.) Crozier, învățătorul, a scris descoperirile făcute de grupul de studiu. Acestea au fost tipărite pe plan local și apoi într-o formă mai cuprinzătoare într-o publicație adventistă, cunoscută sub denumirea de Day-Star, scoasă în Cincinnati, Ohio. Un număr special din 7 februarie 1846 a fost consacrat în întregime acestui studiu biblic asupra chestiunii Sanctuarului. ST xviii.3