Divina vindecare

1/187

Divina vindecare

Prefață

Această lume mare este bolnavă și, oriunde locuiesc copiii oamenilor, păcatul și suferința abundă. DV 7.1

În ciuda progresului științei medicale și chirurgicale; în ciuda armatei celei mari de infirmiere calificate, care, asemenea unei oștiri albe înarmate, se aruncă în lupta împotriva bolii și a morții, în toate țările civilizate, suferința și boala cresc cu repeziciune. “Marele flagel alb”1 îi ucide milioanele, iar zeci de tulburări minore sunt bine cunoscute ca fiind pușcașii, geniștii și puitorii săi de mine. DV 7.2

Toate bolile și durerile, toată suferința și întristarea sunt rezultatele încălcării Legii. Ne-am amestecat în bunul mers al minunatei mașinării umane, iar delicatul său mecanism a fost făcut să funcționeze împotriva legii vieții și rezistenței sale; urmările au fost boala și moartea. Care este remediul? Mai înainte de toate, cunoștința. De ce suntem pe pământ? Cu ce scop ne-a pus aici Tatăl nostru ceresc? Care sunt legile ființei noastre, atât cele spirituale, cât și cele fizice? Sunt ele binefăcătoare în ceea ce urmăresc sau au fost concepute spre nefericirea copiilor Săi? O dată ce am călcat Legea, cum ne putem reveni în urma încălcării și efectelor acestei încălcări? DV 7.3

În această carte modestă, iubite cititor, autoarea, o femeie cu o mare experiență în problemele practice ale vieții, a adus la îndemâna fiecărui tată, fiecărei mame conștiente, fiecărui bărbat și fiecărei femei, cunoscător sau profan, o cantitate vastă de informații referitoare la viață și la legile ei, la sănătate și cerințele acesteia, la boală și remediile ei. Cartea este scrisă într-un limbaj clar, simplu, minunat, fiind instructivă pentru cel care învață, dătătoare de speranță pentru cel deznădăjduit, înviorătoare pentru cel bolnav și odihnitoare pentru cel obosit. DV 7.4

Ea prezintă o cale mai bună, care, deși se află în umbra unei lumi bolnave, este luminată de stropii de soare ai iubirii lui Dumnezeu și de nădejdea vindecării veșnice. Ne descoperă o viață mai simplă, mai plăcută, mai plină de bucurie și voioșie, cu mai mult timp pentru acea slujire utilă care aduce “mai multă binecuvântare dând decât primind”. DV 7.5

Este o carte cu adresă, dată de autoare pentru binecuvântata slujire a omenirii bolnave și suferinde, o carte care nu aduce nici un profit editorilor, în afară de acela al “bucuriei Domnului” și al sufletelor binecuvântate și mângâiate în Dumnezeu. DV 7.6

În acest scop este dată lumii, ca ajutor pentru semenii noștri conlucrători în marele câmp misionar mondial, oriunde se află oameni în suferință și ca mângâiere și binecuvântare pentru cei dezolați. DV 7.7

Ca atare, am putea nădăjdui altceva decât ca ea să aibă succes? DV 7.8

Editorii.