Rugăciunea

1/53

Rugăciunea

Prefață

Scriptura ne sfătuiește să ne “rugăm fără încetare”. Acest fapt nu înseamnă că trebuie să ne petrecem tot timpul pe genunchi, într-o rugăciune formală, ci înseamnă că trebuie să trăim și să-I slujim Domnului nostru într-o atmosferă a rugăciunii. Rg 1.1

Rugăciunea este mijlocul de comunicare între suflet și Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său, noi Îi răspundem prin rugăciunile noastre, iar El ne ascultă întotdeauna. Noi nu putem să-L obosim sau să-L împovărăm prin mesajele noastre, transmise adesea de la inimă la inimă. Rg 1.2

Am ajuns în vremuri serioase. Evenimentele din lumea noastră cer ca fiecare urmaș al lui Hristos să fie dedicat pe deplin unei relații stăruitoare cu Dumnezeu. Pentru a întări relația aceasta și pentru a împlini nevoile noastre emoționale și spirituale, trebuie să ajungem să cunoaștem puterea rugăciunii. Trebuie să-L rugăm pe Domnul, asemenea ucenicilor din vechime, spunând: “Doamne, învață-ne să ne rugăm”. Rg 1.3

Faptul că Dumnezeu este doritor și este gata să audă și să răspundă în orice situație la rugăciunile noastre sincere este foarte liniștitor. El este un Tată iubitor, interesat de noi atât când lucrurile merg bine, cât și atunci când vicisitudinile vieții vin asupra noastră ca niște lovituri devastatoare și îngrozitoare. Când simțim că am vrea să strigăm: “Dumnezeule, unde ești?”, este bine să știm că El este doar la o rugăciune distanță de noi. Rg 1.4

Un scriitor spunea: “Prin rugăciune sunt săvârșite mai multe lucruri decât visează lumea aceasta”. Același lucru este valabil și pentru biserică. “Reînvierea adevăratei evlavii în mijlocul nostru este nevoia cea mai mare și mai urgentă dintre toate. Căutarea ei ar trebui să fie prima noastră lucrare”. (Selected Messages 1:121.) Dacă ne rugăm, Dumnezeu va face pentru noi lucruri pe care nu le va face, dacă nu le cerem. (Tragedia veacurilor, 535.) Noi ne dăm seama că avem nevoie de revărsarea Duhului Sfânt. Totuși aceasta poate să fie realizată numai dacă ne rugăm personal și împreună cu ceilalți. Când cei ce alcătuiesc poporul lui Dumnezeu se vor ruga stăruitor și sincer atât personal, cât și împreună cu alții, Dumnezeu va răspunde. Lumea va simți impactul venirii Duhului Sfânt pentru a înzestra cu putere poporul Său. Rg 1.5

Credem că această carte va avea o primire bună în rândul oamenilor din toate categoriile. Când vom citi pasajele selectate din scrierile lui Ellen G. White cu privire la subiectul vital al rugăciunii, vom constata că inima noastră va fi tulburată într-o modalitate stranie, dar plină de căldură. Mesajele acestea vor ajunge în adâncul sufletului nostru. Convingerile exprimate cu privire la multiplele aspecte ale rugăciunii își vor găsi locul în inima noastră, evocând un răspuns care se va ridica la înălțimea chemării adresate nouă de Dumnezeu pentru o viață de rugăciune mai adâncă și mai bogată. Rg 1.6

“Tatăl nostru ceresc așteaptă să reverse asupra noastră plinătatea binecuvântării Sale. Noi avem privilegiul de a bea din fântâna dragostei nemărginite. Este de mirare că ne rugăm așa de puțin. Dumnezeu este gata și este dispus să audă rugăciunea sinceră a celui mai umil dintre copiii Săi…. De ce fiii și fiicele lui Dumnezeu sunt așa de reținuți cu privire la rugăciune, când rugăciunea este cheia aflată în mâna credinței, care deschide vistieriile cerului, unde sunt adunate resursele nemărginite ale celui Atotputernic?” (Calea către Hristos, 94, 95.) Rg 1.7

Consiliul de administrare al Fundației Ellen G. White.