Profeţi şi regi

65/68

Lumina în apus

“Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri, se va da poporului sfinților Celui Prea Înalt. Împărăția Lui este o împărăție veșnică, și toate puterile Îi vor sluji și-L vor asculta.” (Daniel 7, 27.)