Profeţi şi regi

28/68

Un propovăduitor al neprihănirii

“Se poate lua prada celui puternic? Și poate să scape cel prins din prinsoare?” “Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată, și cel prins de asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și-i voi scăpa pe fiii tăi”. “Vor da înapoi, vor fi acoperiți de rușine cei ce se încred în idoli ciopliți și zic idolilor turnați: Voi sunteți dumnezeii noștri!” (Isaia 49, 24.25; 42, 17.)