Evanghelizarea prin literatură

1/25

CM — Evanghelizarea prin literatură

Prefață

Răspunzând unei însărcinări divine, adventiștii de ziua a șaptea au început cu entuziasm lucrarea de vestire, prin pagina tipărită, a adevărurilor despre Sabat și a doua venire. În perioada de mai mult de un secol a activității noastre evanghelistice, lucrarea de publicații a constituit un instrument puternic pentru răspândirea întreitei solii îngerești în jurul lumii. EvL v.1

În decursul anilor, am beneficiat de călăuzire, în ce privește publicarea și punerea în circulație a literaturii noastre, din partea lui Ellen White. În aceste sfaturi, activitatea de vânzare a cărților și revistelor ce conțin adevărul nostru este înălțată la rangul de lucrare comparabilă cu cea de propovăduire a Evangheliei. Cel care vinde cărți este socotit colportor evanghelist. EvL v.2

În 1902, a fost adunată o serie din declarațiile lui Ellen White cu privire la lucrarea de colportaj și publicată în Manualul pentru colportori (Manual for Canvassers). Ca urmare a sfaturilor lui Ellen White referitoare la lucrarea noastră prin literatură, această lucrare s-a lărgit și, în 1920, a apărut mult îndrăgita lucrare Colportorul evanghelist (Colporteur Evangelist). Această carte mică a fost publicată în multe limbi și a fost larg răspândită. EvL v.3

Dorința de a elimina repetarea unor lucruri legate de acest subiect, de a așeza sfaturile într-o ordine tematică, bine organizată, și de a include și alte afirmații, pe lângă cele existente, din cărțile, articolele din reviste și din manuscrisele lui Ellen White a condus la realizarea prezentei compilații, care a fost pregătită în armonie cu sugestiile lăsate de Ellen White referitoare la publicarea postum a scrierilor ei. Fiecare citat este însoțit de referința respectivă și este notat, de asemenea, anul scrierii sau al celei dintâi publicări. EvL v.4

Subtitlurile, oferite de compilatori, îl ajută pe cititor să găsească citatele dorite. Literele îngroșate sunt folosite pentru a introduce fiecare fragment, în timp ce italicele sunt folosite pentru o subliniere în cadrul respectivului citat. Cu excepția câtorva citate care sunt repetate, întregul conținut al lucrării Colportorul evanghelist este inclus în acest nou volum. Toate referințele sunt trimiteri la sursele originale, și nu la Colportorul evanghelist, care, de asemenea, a fost compilată după moartea lui Ellen White. EvL v.5

Pe parcursul acestei cărți, cititorul va întâlni frecvent termeni precum “vânzător ambulant”, “broșură și societate misionară” și “agenți ambulanți”. Aceștia au fost termeni folosiți în timpul lui Ellen White și ei vor fi ușor înțeleși de cititor. EvL vi.1

Fie ca aceste sfaturi pentru evanghelizarea prin literatură, rearanjate în această formă lărgită, să poată călăuzi și inspira pe colportorii evangheliști în vederea unei lucrări mai prospere și eficiente pentru Domnul — aceasta este dorința celor care publică această carte, cât și a EvL vi.2

Institutului care administrează publicațiile

autoarei Ellen G. White..