Căminul adventist

58/88

Capitolul 57 — Atitudinea față de un soț necredincios

[Notă: Acest capitol conține multe informații pentru credincioșii care au necazuri și caută sfat. Autorii compilatori] CA 348.1

O soție creștină să-și părăsească soțul necredincios? — Primesc scrisori de la mame, în care acestea își relatează necazurile și îmi cer sfatul. Unul dintre aceste cazuri va fi folosit ca reprezentativ. Soțul și tatăl nu este credincios, iar pentru mamă totul este îngreunat în ce privește educația copiilor ei. Soțul este profan, vulgar și abuziv în limbajul folosit față de ea și îi învață pe copii să nesocotească autoritatea ei. Când mama încearcă să se roage împreună cu copiii, el intră și face gălăgie mare, terminând prin a-L blestema pe Dumnezeu și învălmășind tot felul de epitete stricate despre Biblie. Ea este atât de descurajată, încât viața i-a devenit o povară. Ce bine ar putea face? Care ar fi folosul pentru copiii ei, ca ea să rămână în cămin? Simțind dorința sinceră de a lucra ceva în via Domnului, ea gândește că ar fi mai bine să-și lase familia decât să rămână alături de un soț și un tată care încontinuu îi învață pe copii să nu o respecte și să nu o asculte. CA 348.2

În asemenea cazuri, sfatul meu ar fi pentru voi, mamelor, oricât de mari ar fi necazurile pe care trebuie să le îndurați prin sărăcie, răni și lovituri sufletești, din partea soțului și tatălui aspru și tiran, să nu vă părăsiți copiii, nu-i lăsați pe seama unui tată fără Dumnezeu. Lucrarea voastră trebuie să fie aceea de a contracara lucrarea tatălui, care este în mod evident sub stăpânirea lui Satana. 1 CA 348.3

Dați un exemplu viu de stăpânire se sine — Aveți necazuri, însă e mai bine să conduceți într-un spirit bun pe calea cea dreaptă decât să trageți pe cineva pe această cale. Soțul tău are nevoie să vadă în fiecare zi un exemplu viu de răbdare și stăpânire de sine. Nu precupețiți nici un efort pentru a-i fi pe plac, fără însă a ceda față de vreun singur principiu al adevărului.... CA 349.1

Domnul Hristos cere întreaga ființă în serviciul său — inima, sufletul, mintea și puterea. Pe măsură ce îi oferi ceea ce îți cere, Îl vei reprezenta pe El în caracter. Soțul tău să vadă că Duhul Sfânt lucrează în tine. Fii atentă, grijulie, răbdătoare și stăpână pe tine. Nu-i impune adevărul. Fă-ți datoria așa cum trebuie să și-o facă o soție și vezi apoi dacă inima sa nu este atinsă. Dragostea nu trebuie să înceteze față de soțul tău. Fii pe plac pe orice cale posibilă. Nu lăsa să fiți despărțiți datorită convingerilor voastre religioase. Ascultă de Dumnezeu cu toată conștiinciozitatea și fii pe plac soțului tău ori de câte ori se poate.... CA 349.2

Fă ca toți să vadă că tu Îl iubești pe Domnul Isus și te încrezi în El. Dovedește soțului tău și prietenilor voștri, credincioși și necredincioși, că tu dorești ca ei să vadă frumusețea adevărului. Însă nu lăsa să se vadă acea neliniște și îngrijorare care adesea strică lucrarea cea bună.... CA 349.3

Să nu rostești niciodată vreun cuvânt de reproș sau cicălitor către soțul tău. Uneori, treci prin strâmtorări, însă nu vorbi despre aceste necazuri. Vorbirea mustrătoare doar îți va spori nefericirea. Fii veselă și optimistă. Adu toată strălucirea posibilă în căminul tău și azvârle afară umbrele. Lasă ca razele luminoase ale Soarelui Neprihănirii să strălucească în încăperile templului sufletului tău. Atunci mireasma vieții creștine va fi adusă în familia ta. Nu se va mai zăbovi asupra lucrurilor neplăcute, care de multe ori nu conțin adevăr. 2 CA 349.4

O soție împovărată sfătuită să fie optimistă — Acum ai o dublă responsabilitate, pentru că soțul tău și-a întors fața de la Isus.... CA 350.1

Știu că ți-e foarte greu să stai pe poziție singură în ce privește propovăduirea Cuvântului. Însă de unde știi tu, o soție, că poate chiar viața ta consecventă, de credință și ascultare, nu-l poate câștiga înapoi la adevăr pe soțul tău? Copiii cei scumpi să fie aduși la Isus. Într-un limbaj simplu, rostiți-le cuvintele adevărului. Cântați-le frumos cântece atractive, care să descopere dragostea lui Hristos. Adu-ți copiii la Isus, căci El iubește copilașii. CA 350.2

Fii optimistă. Nu uita că ai un Mângâietor, Duhul Sfânt, trimis de Domnul Hristos. Nu ești niciodată singură. Dacă dai ascultare vocii care îți vorbește acum, dacă vei răspunde fără întârziere Celui care bate la ușa inimii tale: “Intră, Doamne Isus, ca să cinez cu Tine, și Tu cu mine”, Oaspetele ceresc va intra. Când se va realiza acest lucru, există pace și odihnă. 3 CA 350.3

Mențineți principiile creștine — O familie care nu se închină lui Dumnezeu este precum o corabie fără cârmaci sau fără cârmă în mijlocul mării. Furtuna lovește în aceasta, sparge ce întâlnește în cale și există pericolul ca tot ce este la bord să piară. Prețuiește viața ta și a copiilor tăi, de dragul lui Hristos, căci va trebui să te întâlnești cu ei și cu soțul tău în fața tronului lui Dumnezeu. Principiile tale creștine, neclintite, nu trebuie să slăbească, ci să devină tot mai puternice. Oricât de mult te-ar hărțui și ți s-ar împotrivi soțul, trebuie să dovedești o tărie consecventă, creștină, plină de credincioșie. Și atunci, orice ar spune el, în inimă și cu rațiunea sa, te va respecta, dacă are o inimă de carne. 4 CA 350.4

Cerințele lui Dumnezeu puse pe primul loc — [Luat din capitolul “Avertizări și mustrări” în care se găsesc mărturii adresate unor membrii dintr-o anumită comunitate. Acest paragraf urmează unui mesaj adresat fratelui T. — Compilatorii.] Mi-a fost arătată sora.... Ea este iubită de Dumnezeu, însă ținută în robie servilă, teamă, groază, descurajare, îndoială și multă încordare nervoasă. Această soră n-ar trebui să simtă că trebuie să cedeze în ce privește voința ei față de un tânăr fără Dumnezeu, care are și mai puțini ani decât ea. Ea trebuie să nu uite că legătura prin căsătorie nu distruge individualitatea ei. Dumnezeu are cerințe față de ea, mai mari decât orice cerințe omenești. Hristos a cumpărat-o cu propriul Său sânge. Ea nu-și aparține sieși. Ea greșește, nepunându-și toată încrederea în Dumnezeu și cedând față de convingerile ei, conștiința ei, înaintea unui om arogant și tiran, înfierbântat de Satana ori de câte ori majestatea sa diabolică poate lucra cu eficacitate prin el pentru a intimida acest suflet terorizat. De atâtea ori a fost timorată, încât sistemul ei nervos a fost zdruncinat, fiind acum mai degrabă o epavă. Este oare voia Domnului ca această soră să rămână în această stare și Domnul să fie jefuit de serviciul ei? Nu. Căsătoria ei a fost o amăgire a diavolului. Totuși, acum ea trebuie să facă tot ce poate mai bine, să-și trateze soțul cu bunătate și să-l facă fericit, fără a-și călca pe conștiință, căci, dacă el rămâne în această stare de răzvrătire, lumea aceasta este “cerul” pe care-l va avea el. Însă dacă ea se lipsește de privilegiul de a merge la adunare, pentru a fi pe plac unui soț tiran, posedat de diavolul, acest lucru nu este după voia lui Dumnezeu. 5 CA 351.1

“Și un altul a zis: ‘Tocmai m-am însurat și nu pot veni.’” Păcatul acestui om nu constă în faptul că s-a căsătorit, ci în faptul că s-a căsătorit cu o femeie care i-a îndepărtat mintea de scopurile înalte și mai importante ale vieții. Niciodată bărbatul nu trebuie să îngăduie soției sau familiei să-i îndepărteze gândurile de la Hristos sau să-l determine să refuze să accepte invitația plină de har a Evangheliei. 6 CA 351.2

Mai bine să salvezi o parte decât să pierzi totul — Frate K., ai avut multe descurajări; însă trebuie să fii serios, hotărât să-ți faci datoria în căminul tău și să-i iei cu tine pe membrii familiei tale, dacă va fi posibil. Să nu precupețești nici un efort în a-i convinge să te însoțească în călătoria către cer. Însă, dacă mama și copiii nu vor să te însoțească, ci mai degrabă caută să te îndepărteze de datoriile și privilegiile religioase, tu trebuie să mergi înainte, chiar dacă mergi singur. Tu trebuie să trăiești în temere de Dumnezeu. Trebuie să faci tot ce-ți stă în putere pentru a participa la adunare, spre a dobândi cât de multă tărie spirituală, căci vei avea nevoie de aceasta în vremurile care vor veni. Averea lui Lot a fost distrusă în întregime. Dacă vei suferi o astfel de pierdere, să nu te descurajezi, iar dacă poți să salvezi doar o parte a familiei tale, este mult mai bine decât să pierzi totul. 7 CA 352.1