Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

16/47

Secțiunea 6 — Alte rele sexuale

Capitolul 14 — Excesul sexual în cadrul căsătoriei

Celibatul nu este recomandat — Stimate frate: vreau să-ți prezint câteva lucruri cu privire la pericolele care amenință lucrarea din prezent. Lucrarea Annei Philips [Într-o “mărturie” scrisă la 10 august 1892, Anna Rice Phillips afirma: “A sosit timpul despre care a scris Pavel când a zis: ‘Iată ce vă spun, fraților, timpul este scurt, și cei ce au soții să fie ca și când nu ar avea....’ Satana vă va face să simțiți că nu puteți renunța la acel lucru, care vi se cuvine de drept, însă oare aceasta a vrut să spună Dumnezeu?” (White Estate Document, dosar 363.)] nu poartă semnătura cerului. Eu știu ce spun. În experiența noastră de început, când cauza noastră se afla în faza de pruncie am mai avut de întâmpinat asemenea manifestări. Multe astfel de descoperiri au fost date și a fost o lucrare neplăcută să facem față acestui element și să nu-l lăsăm să-și facă loc. Unele lucruri afirmate în aceste descoperiri s-au împlinit și aceasta a făcut ca unii să le accepte ca fiind autentice. MCS 109.1

Cei care s-au angajat în această lucrare nu au făcut parte dintr-o clasă superficială imorală; ci au fost persoane dintre cei mai devotați lucrători. Satana a prins ocazia de a trage foloase de pe urma acestei stări de lucruri și să dezonoreze cauza lui Dumnezeu. Cei care s-au socotit ei înșiși în stare să treacă cu bine prin ispitele care vizau înclinațiile lor carnale au fost biruiți și unii dintre bărbații și femeile necăsătorite au fost siliți să se căsătorească. Mi-e teamă pentru cei ce simt povara lucrării în această direcție. Satana lucrează asupra imaginației astfel că, în loc de curăție, rezultatul este necurăție. — (Scrisoarea 103, 1894.) MCS 110.1

Domnul Isus nu a impus celibatul nici unei clase de oameni, El nu a venit să distrugă relația sfântă a căsătoriei, ci să o înalțe și să o readucă la sfințenia ei originară. El privește cu plăcere asupra relației familiale în care predomină iubirea sacră și neegoistă. — (The Adventist Home, 121.) MCS 110.2

Irosirea energiei vitale — Mulți părinți nu dețin cunoștința pe care ar trebui să o aibă în cadrul vieții de căsătorie. Ei nu sunt în gardă pentru ca Satana să nu tragă foloase de pe urma lor și să le țină sub control mințile și viețile. Ei nu văd că Dumnezeu le cere să se ferească în viața de căsătorie de orice fel de excese. Doar câțiva socotesc că este o datorie religioasă aceea de a-și stăpâni patimile. Ei s-au unit prin căsătorie cu persoana pe care au ales-o ei și de aceea gândesc că legământul căsătoriei sfințește îngăduirea patimilor josnice. Chiar bărbați și femei care pretind că sunt evlavioși dau frâu liber patimilor josnice și nici nu se gândesc că Dumnezeu îi va trage la răspundere pentru irosirea energiei vitale, ceea ce slăbește întregul organism. MCS 110.3

Îngăduință sexuală excesivă — Legământul căsătoriei acoperă păcate de nuanța cea mai întunecată. Bărbați și femei care susțin că sunt evlavioși își înjosesc trupurile prin îngăduirea patimilor stricate, și astfel se înjosesc pe ei înșiși la nivelul celui mai de jos animal. Ei fac abuz de puterile pe care le-a dat Dumnezeu spre a fi păstrate cu sfințenie și onoare. Sănătatea și viața sunt sacrificate pe altarul parimii josnice. Puterile cele înalte, nobile sunt aduse în supunere față de înclinațiile animalice. Cei care păcătuiesc nu sunt conștienți de urmarea acțiunilor lor. MCS 110.4

Dacă ar putea vedea toți câtă suferință își atrag asupra lor înșiși prin propria lor îngăduință păcătoasă atunci ar intra în panică, iar unii, cel puțin vor face astfel încât să evite păcatul care are urmări atât de înspăimântătoare. Pentru o mare clasă consecințele sunt atât de teribile încât moartea ar fi de preferat unei asemenea vieți; mulți mor prematur, viețile lor fiind sacrificate prin această îngăduință excesivă a patimilor animalice. Și totuși ei socotesc să nu păcătuiesc din moment ce sunt căsătoriți. MCS 111.1

Bărbați și femei, într-o zi veți afla ce este patima și care sunt urmările satisfacerii ei. Patima josnică se poate întâlni la fel de bine, atât în cadrul relației de căsătoriei, cât și în afara ei. — (The Review and Herald, 19 septembrie, 1899.) MCS 111.2

Demnitatea și respectul de sine al soției — Mulți așa-ziși creștini care au trecut prin fața mea mi s-au părut lipsiți de limită în ce privește moralitatea. Ei sunt mai mult animale, decât ființe de origine divină. De fapt, ei sunt cu totul animale. Bărbații de acest fel își înjosesc cu totul soția pe care au promis că o vor iubi și proteja. Ea a fost făcută un instrument care să slujească satisfacerii patimilor josnice, depravate. și foarte multe femei se supun pentru a deveni sclave ale patimii animalice; ele nu își păstrează trupurile în sfințenie și cinste. Soția nu are parte de demnitatea și respectul de sine pe care le-a avut înainte de căsătorie. MCS 111.3

Această instituție sfântă ar fi trebuit să îi păstreze și să-i sporească respectul feminin și demnitatea sfântă; însă feminitatea ei castă, demnă, pioasă a fost mistuită pe altarul pornirilor josnice; ea s-a sacrificat pentru a fi pe plac soțului ei. Curând ea nu mai are respect pentru soțul ei care nu ține cont de legile cărora i se supune până și creatura brută. Viața de căsătorie devine un jug amarnic, căci dragostea moare iar locul îi este luat de lipsă de încredere, gelozie și ură. MCS 112.1

Lipsa de încredere între soț și soție — Nici un bărbat nu-și poate iubi cu adevărat soția când aceasta i se supune orbește și devine sclava lui și slujește patimilor lui depravate. Prin supunerea ei pasivă ea pierde de fapt valoarea pe care o avusese odată în ochii lui. El o vede coborând de la tot ce poate fi înălțător la lucruri josnice; și în curând o va suspecta că se va supune la fel de inofensiv altuia la fel de josnic ca și el. El ajunge să-i pună la îndoială curăția, consecvența, se satură de ea și caută noi ținte pentru a-și stârni și dezlănțui patimile lui diavolești. Legea lui Dumnezeu nu este luată în seamă.... MCS 112.2

Soția, la rândul ei, devine geloasă pe soț și îl suspectează că, dacă i se va ivi ocazia, va proceda și cu alta așa cum procedează cu ea. Ea simte că nu mai este condusă de Dumnezeu și nici nu se mai teme de El; toate acestea sunt dărâmate de patimile destrăbălate, tot ceea ce este asemenea divinului în soț ajunge să fie controlat de patimi josnice, brute. MCS 112.3

Natura distrugătoare a excesului sexual — Când soția cedează trupul ei și mintea ei stăpânirii soțului ei, supunându-se pasiv voinței lui în toate lucrurile, sacrificându-și conștiința, demnitatea și chiar identitatea ei, ea pierde ocazia de-a exercita acea influență puternică înspre bine pe care ar trebui să o aibă, pentru a-și înălța soțul. Ea îi poate înmuia firea lui neînduplecată și influența ei sfințitoare ar trebui exercitată pentru a rafina și curăți. Determinându-l să se lupte cu seriozitate pentru a-și stăpâni patimile și să fie mai spiritual, pentru ca, împreună, să fie părtași de natură divină, scăpând de întinarea care este în lume prin pofte. MCS 112.4

Puterea influenței poate fi mare pentru a călăuzi mintea spre teme înalte și nobile, înălțându-se deasupra îngăduințelor senzuale pe care inima nerenăscută le caută în mod natural. Dacă soția simte că pentru a fi pe plac soțului ei trebuie să coboare la acest standard atunci când pornirea animalică a acestuia este temelia dragostei sale și îi ia în stăpânire acțiunile sale, ea nu este pe plac lui Dumnezeu; pentru că ea nu exercită o influență sfințitoare asupra soțului ei. Dacă ea simte că trebuie să se supună pasiunile sale animalice fără nici un cuvânt de protest, atunci ea nu înțelege care este datoria ei nici față de el, nici față de Dumnezeu. Excesul sexual va distruge în cele din urmă plăcerea pentru momentele devoționale și va lua din creier substanța necesară pentru hrănirea organismului și îi va epuiza în cea mai mare măsură vitalitatea. Nici o soție nu trebuie să contribuie în acest fel la lucrarea de distrugere a soțului ei. Ea nu va face astfel dacă este luminată și îl iubește cu adevărat.... MCS 113.1

Păstrarea minții și a trupului — Fie ca bărbații și femeile temătoare de Dumnezeu să se trezească la datorie. Mulți dintre așa-numiții creștini au nervii și creierul amorțite datorită necumpătării în această direcție. Oasele și măduva multora dintre așa-zișii creștini care sunt socotiți oameni buni, care plâng și se roagă și care au funcții înalte, sunt putrede și trupurile lor întinate nu vor trece niciodată de porțile cetății veșnice. MCS 113.2

O, dacă aș putea să-i fac pe toți să înțeleagă obligația pe care o au față de Dumnezeu de a păstra sănătatea, mintală și fizică a organismului în cea mai bună stare pentru a putea face un serviciu desăvârșit Făcătorului lor.... MCS 113.3

Transmiterea viciului de la părinți la copii — Încă din tinerețe, ei și-au slăbit creierul și și-au subminat puterile trupului prin satisfacerea patimilor animalice. Tăgăduirea de sine și cumpătarea ar trebui să fie lozinca în viața lor de căsătorie; atunci copiii care li se vor naște nu vor mai fi atât de predispuși a avea organele morale și intelectuale slăbite iar pe cele animalice puternice. Viciul în copii este aproape universal. Să nu existe oare o cauză? Cine le-a pus amprenta pe caracter? Fie ca Domnul să deschidă ochii tuturor spre a vedea că se află pe un teren periculos! MCS 114.1

După tabloul care mi-a fost prezentat în legătură cu stricăciunea bărbaților și femeilor care pretind că sunt credincioși, m-am temut de-a binelea că-mi voi pierde încrederea în oameni. Am văzut o letargie înfricoșătoare aproape asupra tuturor. Este aproape imposibil să-i trezim pe cei care ar trebui să fie treziți spre a fi conștienți că Satana are putere asupra minții lor. Ei nu sunt conștienți de stricăciunea care mișună pretutindeni în jurul lor. Satana le-a orbit mințile și le-a amorțit în nepăsare firească. MCS 114.2

Eșecurile străduințelor noastre de a face pe alții să înțeleagă marile pericole care asaltează sufletele m-au făcut uneori să mă tem că ideile mele legate de depravarea inimii omenești sunt exagerate. Însă când ne sunt prezentate fapte care arată sluțenia acelora care au îndrăznit să slujească în lucrurile sfinte în timp ce inima lor era stricată, a acelora ale căror mâini pătate de păcat au profanat vasele Domnului, sunt sigură că nu am descris tabloul nici de cum prea puternic. — (The Review and Herald, 26 septembrie, 1899.) [Cele două articole din Review and Herald, publicate pe data de 19 și 26, au purtat titlul: “Creștinismul în relația de căsătorie”.] MCS 114.3

Abuz în privilegiile sexuale — Fie care soțul și soția să se dovedească a fi un ajutor unul pentru celălalt în viața de căsătorie. Să ia seama care este prețul fiecărei îngăduințe în necumpătare și senzualitate. Aceste îngăduințe nu sporesc dragostea și nici nu o înalță sau o înnobilează. Cei care își vor îngădui patimi animalice, și vor fi depravați vor pune cu siguranță asupra copiilor lor amprenta practicilor josnice, grosolănia propriei lor stricăciuni fizice și morale. — (Manuscript 3, 1897.) MCS 114.4

Excesul în lucrurile îngăduite constituie un păcat cumplit. — (Testimonies for the Church 4:505.) MCS 115.1

Cei care pretind că sunt creștini ... trebuie să ia bine seama la urmările fiecărui privilegiu din cadrul relației de căsătorie și să știe că principiul sfânt trebuie să constituie baza oricărei acțiuni. — (Testimonies for the Church 2:380.) MCS 115.2

Importanța vitală a exemplului bun — Patimile animalice, nutrite și îngăduite, devin foarte puternice în acest veac și rele nespuse în viața de căsătorie sunt urmările sigure ale acestora. În loc ca mintea să se dezvolte și să aibă putere de stăpânire, înclinațiile animalice domnesc asupra puterilor mai înalte și nobile până sunt aduse în supunerea față de înclinațiile animalice. Care este rezultatul? Delicatele organe ale femeilor sunt epuizate peste măsură și se îmbolnăvesc; sarcinile nu mai sunt sigure; se face abuz de privilegiile sexuale. Bărbații își întinează propriile lor trupuri; iar femeile devin niște slugi pentru pat, pentru satisfacerea patimilor lor josnice până ce nu mai există temere de Dumnezeu în ochii lor.... MCS 115.3

Nimic în afară de adevărul lui Dumnezeu nu-l poate face pe om înțelept și în stare a se menține astfel. Dacă vrem să obținem viața veșnică, dacă vrem să ne formăm un caracter sfânt pentru a putea ajunge în prezența Domnului Dumnezeu, și în societatea îngerilor sfinți, atunci de ce nu ar da această învățătura profesorii, medicii și predicatorii prin poporul lor exemplu? De ce nu au ei acea dragoste arzătoare pentru sufletele pentru care a murit Hristos? MCS 115.4

Dacă omul dorește să ajungă nemuritor, el trebuie să fie în armonie cu Dumnezeu. Adevăratul ucenic în școala lui Hristos al cărui spirit este în armonie cu Spiritul lui Dumnezeu, nu doar că va învăța continuu el însuși, ci în aceeași măsură în care învață el însuși va învăța și pe alții, reflectând continuu lumină, detașându-se de păcatele obișnuite, predominante ale acestei generații îndărătnice și destrăbălate.... MCS 116.1

Un creștin trebuie să urmărească încontinuu Modelul său și să imite exemplul lui Isus. Atunci un spirit bun va însufleți viața și caracterele celor din jurul său. Dacă l-am căuta pe Dumnezeu zi de zi cu rugăciune sinceră, umilă, pentru a primi lumină și călăuzire, atunci am ști în mod sigur ce cale să apucăm; practicile nesfinte și multele planuri nesfinte ar fi respinse, iar Domnul Isus ar deveni regula vieții. — (Manuscript 14, 1888.) MCS 116.2

Pasiuni josnice și o minte nesănătoasă — Trebuie vegheat continuu asupra pasiunilor lor josnice. Se face abuz de facultățile de percepție, se face abuz în mod teribil atunci când se îngăduie patimilor să se dezlănțuie. Atunci când sunt îngăduite patimile, sângele, în loc de a circula în toate părțile corpului, ușurând astfel inima și limpezind mintea, este chemat într-o cantitate excesivă înspre organele interne. Urmarea este boala. Mintea nu se poate însănătoși până când răul nu este sesizat și îndreptat. — (Manuscript 24, 1900.) MCS 116.3

Îngăduința slăbește puterile morale — Pavel spunea: “Cu mintea eu slujesc Legii lui Dumnezeu.” Întunecați această minte prin îngăduirea poftei animalice și a patimilor și puterilor morale vor fi slăbite, astfel încât lucrurile sacre și cele comune vor ajunge să fie puse la același nivel. — Mind, Character, and Personality 1:229. MCS 116.4