Lucrarea misionară medicală

1/381

Lucrarea misionară medicală

Prefață la ediția 1

Cum să păstrăm și să îmbunătățim starea de sănătate, cum să prevenim și să tratăm boala constituie probleme cu adevărat reale, vitale în lumea medicală de astăzi. Niciodată până acum, în istoria neamului omenesc, nu au existat o preocupare serioasă, puternică, și studii științifice pentru aceste chestiuni mărunte și nu li s-a făcut atâta publicitate ca în momentul de față. știința medicală, cu toate ramurile ei, a făcut progrese uimitoare în ultima jumătate de secol. Ar fi necesară o carte întreagă pentru a enumera și exemplifica descoperirile, dezvoltarea și realizările obținute în acest mare domeniu de interes pentru oameni și pentru bunăstarea lor. Cunoștința dobândită prin studiul exhaustiv al acestor subiecte fundamentale a ajuns la publicul larg prin cărți de un înalt nivel științific și tehnic, iar într-o formă mai simplă în cărți, reviste, ziare și prelegeri. LMM v.1

Lucrarea de față, intitulată Medical Ministry Lucrarea misionară medicală, constituie una dintre cele mai valoroase contribuții în domeniul bunăstării fizice, mintale și spirituale. Este unică prin orizontul ei. Ea identifică și face cunoscut ceea ce este într-adevăr știință în privința cauzelor și tratamentului bolilor. Pune un accent puternic asupra a tot ceea ce are legătură cu prevenirea suferințelor. Și mai mult decât atât, scriitoarea acestei cărți înțelege că păcatul, călcarea Legii divine, este cauza primară a bolii, suferinței și morții. LMM v.2

Având convingerea că încălcarea legii morale conduce la neglijarea legilor fizice și mintale, scriitoarea acordă o mare importanță ascultării de legea morală, ca fiind una din condițiile primare necesare pentru o sănătate perfectă. și se insistă asupra faptului că ascultarea de legea morală poate fi realizată numai prin acceptarea Domnului Hristos și prin unirea cu El, Răscumpărătorul omului ruinat prin păcat. De aceea, se arată că remediul desăvârșit pentru bolnavii omenirii îl constituie păzirea și prețuirea tuturor legilor spirituale, mintale și fizice ale ființei noastre. LMM v.3

Tocmai acest orizont larg, atotcuprinzător, al învățăturilor expuse în Lucrarea medicală misionară o face atât de demnă de încredere pentru public. Învățăturile nu sunt pur tehnice. Ele pot fi înțelese și de nespecialiști. Cerințele expuse cu privire la sănătatea și bunăstarea spirituală, mintală și fizică sunt atât de logice, încât pot fi aduse la îndeplinire. De o valoare cu totul deosebită este ceea ce are legătură cu prevenirea bolii; căci, așa după cum spune un vechi proverb, mai bine un dram de prevedere decât tratament din belșug. LMM v.4

Scriitoarea acestei cărți, Ellen White, a dăruit aproape șaptezeci de ani de viață serioasă și activă lucrării de vestire a Evangheliei. În copilărie, a fost suferindă. În primii ani de căsnicie s-a luptat cu o inimă bolnavă, cu cancerul și cu alte boli. La vârsta de 36 de ani, a experimentat o mare trezire în ce privește subiectul cumpătării legat de sănătate, de eficiența fizică și mintală și de viețuirea creștină. Aplicarea strictă a cunoștințelor dobândite cu privire la legile minții și ale trupului i-a adus multă ușurare și vindecare, și de la data aceea până la încheierea lucrării sale sârguincioase, într-o perioadă de aproape 50 de ani, ea a fost un reprezentant serios în ce privește respectarea principiilor de sănătate și cumpătare. LMM vi.1

În anul 1865, Ellen G. White a făcut apel la Biserica Adventistă de Ziua a șaptea, a cărei membră era, să întemeieze o instituție medicală în care bolnavilor să li se acorde un tratament corect, fără medicamente, pentru bolile de care sufereau și unde, de asemenea, să fie învățați legile sănătății. Ca urmare, s-a înființat o asemenea instituție în Battle Creek, Michigan. Această inițiativă a fost urmată de un mare succes. Instituția s-a mărit, ajungând de mari proporții, și timp de aproape o jumătate de secol s-a bucurat de un nume bun și a fost pretutindeni cunoscută sub numele de Sanatoriul de la Battle Creek. În anii următori, au fost întemeiate astfel de sanatorii în diferite locuri în Statele Unite și multe alte țări ale lumii. LMM vi.2

Comitetul care are în grijă patrimoniul Ellen G. White a descoperit în dosarele cu scrisorile și manuscrisele ei multe documente nepublicate până atunci, care conțineau învățături de valoare pentru medici, surori medicale, directori de sanatorii, lucrători, evangheliști și lucrători creștini, și consideră că aceste sfaturi prețioase trebuie puse la dispoziția publicului. Dorința noastră sinceră este ca volumul de față să fie o mare binecuvântare pentru cititori și, prin aceștia, pentru mulți pe care aceștia îi pot sluji. LMM vi.3

A. G. Daniels