Lucrarea misionară medicală

196/381

Blândețe în disciplină

Să nu existe nici un pic de asprime în disciplina pe care o folosiți. Nu așezați înaintea tinerilor reguli nenecesare. Tocmai aceste reguli de fier și porunci sunt cele care îi fac să simtă câteodată că ei trebuie să facă și chiar vor face lucrul pe care nu trebuie să îl facă. Când le dați avertizări și mustrări, faceți-le arătând că dovediți interes față de ei. Faceți-i să simtă că doriți ca în cărțile din ceruri să se scrie lucruri bune despre ei.... LMM 180.1

Cuvintele și faptele din această viață decid destinul veșnic al fiecărui om; fiți foarte atenți, de aceea, să nu conduceți un suflet ispitit pe terenul de luptă al vrăjmașului. Nu provocați la mânie pe tineri. Nu stârniți în ei impulsul de a acționa nesăbuit, dându-le pe nedrept anumite lucruri de făcut sau tratându-i cu asprime. Adesea, cei care ar trebui să știe cum să lucreze cu tinerii îi îndepărtează de Dumnezeu prin cuvinte și fapte nechibzuite. Tratați-i pe cei ispitiți, astfel încât să-i atrageți ca niște prieteni care nu îi judecă greșit și nu îi rănesc. LMM 180.2

Îndemnurile din Cuvântul lui Dumnezeu sunt cu mult mai bune decât orice cuvânt de mustrare pe care l-ați putea rosti. Călăuziți-i pe tineri, astfel încât să vadă că este spre binele lor veșnic să meargă pe calea pe care Domnul a trasat-o pentru ei. Spuneți-le că nu trebuie să păcătuiască, deoarece, prin aceasta, ei întristează inima Mântuitorului. Spuneți-le să se teamă să păcătuiască, pentru că plata păcatului este moartea. Cu blândețe și dragoste, ajutați-i ca ținta lor să fie îndeplinirea datoriei față de Dumnezeu și semenii lor. Nu uitați că experiența viitoare a acestor tineri va purta pecetea învățăturii pe care le-ați dat-o voi. LMM 180.3

În timp ce vă străduiți astfel să-i educați pe tinerii din grija voastră, voi să vă continuați propria voastră educație, pregătindu-vă să lucrați mai bine pentru Domnul. În caracterul vostru se produce o reformă, care face din voi un exemplu demn de urmat pentru cei ispitiți și încercați. Disciplinându-i pe alții, vă disciplinați și vă instruiți pe voi înșivă.... LMM 180.4

Luptați-vă să-l prezentați pe Domnul Hristos

Cei care sunt în poziții de răspundere să se ferească, pentru ca nu cumva, prin caractere deficitare și temperamente necreștinești, să lucreze împotriva planului lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu și binele ființelor omenești trebuie să-l conducă pe orice om să se lupte să fie un exemplu de ceea ce poate deveni omul prin harul lui Hristos. El trebuie să se bizuie cu totul pe meritele Aceluia care S-a dat pe Sine ca jertfă pentru a putea sta între Dumnezeu și om. Străduințele fiecărui om, în a cărui inimă se face resimțită lucrarea harului zi de zi, vor constitui o mireasmă de viață spre viață pentru toți cei care se află în grija Sa. El va avea succes în lucrarea pentru salvarea sufletelor care sunt gata să piară. El le va conduce la Marele Păstor, singurul care îi poate mântui pe deplin pe cei care vin la El. LMM 181.1

Persoanele care călăuzesc și instruiesc pe cei care sunt neștiutori și s-au abătut de la calea către Hristos au nevoie de mult din răbdarea și dragostea lui Hristos. De multe ori, răbdarea lor va fi pusă la încercare; se pare că cei pentru care lucrează pricep greu; va fi dificil să-i călăuzească spre a acționa pe baza unor principii corecte. Adevărul trebuie să lucreze asupra lor, înmuindu-le și supunându-le inimile. Cei care încearcă să-i ajute trebuie să aibă capacitatea de a-i conduce pas cu pas, să fie conștienți că ei trebuie să-i roage fierbinte pe păcătoși, nu să-i constrângă să se împace cu Dumnezeu. LMM 181.2

Domnul Hristos spune: “Oile Mele aud glasul Meu și Mă urmează de pe cărările lăturalnice ale păcatului”. Așa cum a lucrat Domnul Hristos, așa trebuie să lucrați și voi. Căutați să-i conduceți pe cei greșiți, cu iubire și duioșie, pe cărările drepte. Acest lucru necesită multă răbdare, îngăduință și o continuă manifestare a iubirii iertătoare a Domnului Hristos. Mila Mântuitorului trebuie dovedită zi de zi. Trebuie urmat exemplul pe care l-a lăsat El. Domnul a luat asupra vieții Sale, lipsite de păcat, natura noastră păcătoasă, pentru a ști cum poate veni în ajutorul celor care sunt ispitiți. LMM 181.3

Cel care se angajează în această lucrare să o facă din toată inima. Cel care face o asemenea lucrare doar pentru salariu va avea un eșec total.... LMM 181.4

Nu este necesar să se aducă tot ce trebuie îndreptat înaintea directorului. Când vedeți un lucrător care greșește, duceți-vă la el, vorbiți-i cu bunătate și duioșie, dovedindu-vă dorința sinceră pentru bunăstarea lui. În nouă cazuri din zece, eforturile voastre vor avea succes. Veți salva un suflet de la moarte și veți acoperi o sumedenie de păcate. — (Letter 67, 1902). LMM 181.5