Îndrumarea copilului

1/85

Îndrumarea copilului

Cuvânt înainte

Când căsătoria unește două inimi și vieți în iubire și când un nou cămin este format, o primă grijă a întemeietorilor săi este ca pruncii care vor umple de farmec acest cămin să fie crescuți în mod corespunzător. Întrebarea lui Manoah din vechime: “Ce să facem pentru copil?” este și astăzi pusă cu neliniște de părinți în timp ce privesc fața prețiosului și neajutoratului dar încredințat grijii lor. ÎC 5.1

Însemnătatea instrucțiunilor cu privire la călăuzirea copilului este cel mai bine înțeleasă când observăm locul pe care-l ocupă în Cuvântul lui Dumnezeu precum și referințele dese și detaliate la acest subiect în scrierile Ellenei G. White. În câteva din cărțile sale, dar mai ales în articole despre viața creștină practică ce apăreau săptămânal în diferite reviste ale denominațiunii, ea a prezentat o bogăție de sfaturi pentru părinți. Pe lângă aceasta, a adresat diferitelor familii sute de mărturii personale în care ea a avut de-a face cu exact aceleași probleme pe care aceste familii le întâmpinau. În aceste articole și mărturii personale ea a descris principiile ce trebuie să-i călăuzească pe părinți și metodele ce trebuie folosite așa cum i-au fost arătate în viziune. ÎC 5.2

În anii săi de mai târziu, sora White și-a exprimat dorința de a scoate o carte pentru părinții creștini, care să arate clar “datoriile mamei și influența asupra copiilor ei”. Această dorință este acum îndeplinită prin cartea Căminul creștin și prin lucrarea de față. Numai folosirea cu înțelepciune și cu rugăciune a importantelor sfaturi din acest volum poate descoperi influența îndepărtată și extraordinară a educării corespunzătoare a copilului în felul în care Dumnezeu le-a încredințat părinților responsabilitatea. ÎC 5.3

Faptul că Ellen White a fost mama a patru băieți i-a dat posibilitatea să prezinte învățăturile ce i-au fost oferite într-o manieră compătimitoare și plină de înțelegere. Experiența ei în aplicarea practică a principiilor ce le-a prezentat înaintea altora a trezit încredere în inima cititorilor. ÎC 5.4

În pregătirea acestei cărți, au fost cercetate toate scrierile Ellenei G. White, atât cele publicate cât și cele nepublicate. Sursele extraselor apar la încheierea fiecărui capitol. Deoarece conținutul acestui volum a fost adunat dintr-un număr de lucrări ce au fost scrise într-o perioadă de șaptezeci de ani, se întâlnește uneori o întrerupere inevitabilă a unei idei sau a modului de adresare, când câteva paragrafe sunt așezate împreună în contextul unei anumite teme. Compilatorii au fost limitați în lucrarea lor de a selecta și aranja anumitele extrase și a le da titluri. ÎC 6.1

Îndrumarea copilului a fost pregătită sub direcția Comitetului responsabil cu păstrarea publicațiilor E. G. White cu birourile în Washington D. C. Lucrarea s-a efectuat în armonie cu instrucțiunile date de sora White ca cei ce o vor aduce la îndeplinire să asigure pentru tipar compilații din manuscrisele și din scrierile sale publicate. ÎC 6.2

Este mare nevoie de această carte. Interese veșnice sunt în joc. Sfaturile detaliate despre disciplină, formarea caracterului, educație fizică și spirituală vor fi prețuite de orice părinte chibzuit. Fie ca acest volum, alături de Căminul creștin, Solii pentru tineret și alte cărți ale Ellenei G. White conținând sfaturi pentru părinți și tineri, să slujească drept ghid taților și mamelor în cea mai importantă lucrare a lor. Aceasta este dorința sinceră a editorilor și a Comitetului responsabil de păstrarea publicațiilor Ellenei G. White. ÎC 6.3

The Trustees of the

Ellen G. White Publications