Romanian Version

1166/1185

Apocalipsa 3

1 “Îngerului Bisericii din Sardes, scrie -i: “Iată ce zice Cel ce are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: “Știu faptele tale: că îți merge numele că trăiești, dar ești mort.

2 Veghează, și întărește ce rămîne, care e pe moarte, căci n'am găsit faptele tale desăvîrșite înaintea Dumnezeului Meu.

3 Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit! Ține, și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț, și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine.

4 Totuș ai în Sardes cîteva nume, cari nu și-au mînjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sînt vrednici.

5 Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu -i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.”

6 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

7 Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie -i: “Iată ce zice Cel Sfînt, Cel Adevărat, Celce ține cheia lui David, Celce deschide, și nimeni nu va închide, Celce închide, și nimeni nu va deschide:

8 “Știu faptele tale: iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni n'o poate închide, căci ai puțină putere, și ai păzit Cuvîntul Meu, și n'ai tăgăduit Numele Meu.

9 Iată că îți dau din ceice sînt în sinagoga Satanei, cari zic că sînt Iudei și nu sînt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, și să știe că te-am iubit.

10 Fiindcă ai păzit cuvîntul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pămîntului.

11 Eu vin curînd. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.

12 Pe celce va birui, îl voi face un stîlp în Templul Dumnezeului Meu, și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer dela Dumnezeul Meu, și Numele Meu cel nou.

13 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

14 Îngerului Bisericii din Laodicea scrie -i: “Iată ce zice Celce este Amin, Marturul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:

15 “Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!

16 Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.

17 Pentrucă zici: “Sînt bogat, m'am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic”, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol,

18 te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi.

19 Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia, pe cari -i iubesc. Fii plin de rîvnă dar, și pocăiește-te!

20 Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.

21 Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

22 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.