Romanian Version

1159/1185

1Ioan 4

1 Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sînt dela Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți prooroci mincinoși.

2 Duhul lui Dumnezeu să -L cunoașteți după aceasta: Orice duh, care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;

3 și orice duh, care nu mărturisește pe Isus, nu este dela Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum.

4 Voi, copilașilor, sînteți din Dumnezeu; și i-ați biruit, pentrucă Cel ce este în voi, este mai mare decît cel ce este în lume.

5 Ei sînt din lume; deaceea vorbesc ca din lume, și lumea îi ascultă.

6 Noi însă sîntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem duhul adevărului și duhul rătăcirii.

7 Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este dela Dumnezeu. Și oricine iubește, este născut din Dumnezeu, și cunoaște pe Dumnezeu.

8 Cine nu iubește, n'a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu este dragoste.

9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s'a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimes în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.

10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne -a iubit pe noi, și a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.

11 Prea iubiților, dacă astfel ne -a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții.

12 Nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămîne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvîrșită în noi.

13 Cunoaștem că rămînem în El și că El rămîne în noi prin faptul că ne -a dat din Duhul Său.

14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mîntuitorul lumii.

15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămîne în el, și el în Dumnezeu.

16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămîne în el.

17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății.

18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste.

19 Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.

20 Dacă zice cineva: “Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?

21 Și aceasta este porunca, pe care o avem dela El: cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.