Romanian Version

1158/1185

1Ioan 3

1 Vedeți ce dragoste ne -a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și sîntem. Lumea nu ne cunoaște, pentrucă nu L -a cunoscut nici pe El.

2 Prea iubiților, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar știm că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea așa cum este.

3 Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat.

4 Oricine face păcat, face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.

5 Și știți că El S'a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat.

6 Oricine rămîne în El, nu păcătuiește; oricine păcătuiește, nu L -a văzut, nici nu L -a cunoscut.

7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum El însuș este neprihănit.

8 Cine păcătuiește, este dela diavolul, căci diavolul păcătuiește dela început. Fiul lui Dumnezeu S'a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

9 Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentrucă sămînța Lui rămîne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este dela Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.

11 Căci vestirea, pe care ați auzit -o dela început, este aceasta: să ne iubim unii pe alții;

12 nu cum a fost Cain, care era dela cel rău, și a ucis pe fratele său. Și pentruce l -a ucis? Pentrucă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.

13 Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea.

14 Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentrucă iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămîne în moarte.

15 Oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n'are viața vecinică rămînînd în el.

16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și -a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.

17 Dar cine are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămîne în el dragostea de Dumnezeu?

18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

19 Prin aceasta vom cunoaște că sîntem din adevăr, și ne vom liniști inimile înaintea Lui,

20 ori în ce ne osîndește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decît inima noastră, și cunoaște toate lucrurile.

21 Prea iubiților, dacă nu ne osîndește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.

22 Și orice vom cere, vom căpăta dela El, fiindcă păzim poruncile Lui, și facem ce este plăcut înaintea Lui.

23 Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne -a poruncit El.

24 Cine păzește poruncile Lui, rămîne în El, și El în el. Și cunoaștem că El rămîne în noi prin Duhul, pe care ni L -a dat.