Dumnezeu Cu Noi

1/19

Dumnezeu Cu Noi

Introducere

Nimeni, vreodată, nu a fost ca El. Şi altul asemenea Lui nu se va mai ivi în lumea noastră. Cel mai mare înţelept, cel mai mare învăţător şi profet, misionarul desăvârşit şi, mai mult decât orice, Mântuitorul, singura noastră speranţă de iertare, de izbăvire de păcat şi de întoarcere în Paradis. DCN 7.1

Fără a avea o locuinţă stabilă, putea fi găsit mereu pe drum, între oameni, înconjurat de un mic grup de pescari galileeni şi de mii de curioşi, deznădăjduiţi, săraci şi suferinzi, care nu-I lăsau timp nici să mănânce. Într-o zi, conducătorii vremii au trimis gărzile templului după El, ca să-L aresteze în timp ce vorbea mulţimii adunate. Dar ostaşii au rămas toată ziua acolo, ascultându-L cu uimire, şi s-au întors cu mâinile goale. „Unde este? De ce nu L-aţi adus?” Răspunsul celor cuceriţi de El este lămuritor: „Niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta!” DCN 7.2

Poporul aştepta de multă vreme să vină Mesia, care să-i scape de toate necazurile personale, sociale şi politice. Şi mulţi se întrebau dacă nu cumva chiar El este Mesia. Aveau însă tot felul de obiecţii: că nu S-ar fi născut unde trebuia sau că nu ar fi venit aşa cum era de aşteptat să vină. Este clar că imaginea vie a Mântuitorului nu coincidea cu scenariul pe care şi-l făcuseră demult despre Mesia. Cei mai realişti dintre ei se întrebau: „Oare, când va veni Mesia, va face mai multe minuni decât omul acesta?” DCN 7.3

A trecut atâta timp de când El a plecat dintre noi... Trăim astăzi cu impresia că am fost abandonaţi de Cel de Sus, că am fost subiecţii unui experiment nereuşit, că poate suntem un material prea păcătos ca să mai poată ieşi ceva bun din noi, din lumea noastră. DCN 7.4

Cartea pe care o ţii în mână îţi va spune nu doar o poveste frumoasă despre trecut, ci, din cuvintele şi pildele Mântuitorului, vei afla rosturile timpului prezent, planurile lui Dumnezeu cu lumea noastră şi speranţa restaurării Împărăţiei, de care putem avea şi noi parte, în viaţă sau dincolo de moarte. DCN 8.1

Nu tu ai ales cartea aceasta, ci, într-un anumit sens, ea te-a ales pe tine. Odată cu citirea ei, viaţa ta nu va mai fi cum a fost. Vei găsi cel mai înalt sens pentru care merită să trăieşti, vei găsi speranţa adevărată, care nu dezamăgeşte, în viaţă sau în moarte. În ea vei afla din tainele descoperirii lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Cel care este „Dumnezeu cu noi”. DCN 8.2

Câtă nevoie avem şi astăzi de El, în societatea noastră hăituită de rele tot mai mari, în familiile noastre stresate sau dezintegrate şi în viaţa noastră de oameni de tot felul, înstrăinaţi de Dumnezeu şi fără speranţă - sau, şi mai rău, având speranţe false. Câtă nevoie avem de El ca să ne mai spună doar un cuvânt, să ne mai întindă mâna o singură dată, să ne aducă vindecare în suflet şi în trup! DCN 8.3

Citeşte! Şi, dacă într-o singură seară termini cartea aceasta, reţine faptul că e doar un extras dintr-un volum mult mai mare, Viaţa lui Iisus. Citeşte mai mult! Când sufletul tău va vrea să fie împlinit, când vei vedea în crucea lui Isus o răscruce a vieţii tale, când vei vrea să mergi mai departe cu El, atunci Cel ce este „Dumnezeu cu noi” va veni în viaţa ta. DCN 8.4

Editorii