Solii alese 2

48/346

SECȚIUNEA A II-A - MIȘCĂRI FALSE ȘI SUBVERSIVE

INTRODUCERE

De-a lungul anilor, în mijlocul adventiștilor de ziua a șaptea, au apărut câteva mișcări greșite sau subversive, întemeiate pe o interpretare greșită a Scripturii sau pe o presupusă iluminare divină. Ele au fost tratate cu fermitate și promptitudine de sfaturile Spiritului Profetic, date în scopul de a înfrunta situațiile acestea, pe măsură ce au apărut. Unele dintre sfaturile acestea sunt incluse în secțiunea prezentă. SA2 34.1

De obicei, presupusa lumină nouă a fost strâns legată de un mesaj de condamnare a bisericii și a conducătorilor ei, iar adesea au fost învățături cu privire la stabilirea de date. O astfel de mișcare, cunoscută ca fiind „Strigătul cu glas tare al îngerului al treilea”, condusă de dl Stanton, a fost combătută printr-o serie de articole publicate în 1893, în Review and Herald, sub titlul: „Biserica rămășiței nu este Babilon” (acum se află în Mărturii pentru pastori, paginile 32-62, și, de asemenea, în The Remnant Church, paginile 23-53). Materialele adunate în secțiunea aceasta fac referiri suplimentare la acea mișcare și tratează, în mod foarte detaliat, câteva dintre mișcările asemănătoare. SA2 34.2

De asemenea, două dintre cazurile importante în care a fost implicată pretenția de a avea darul profeției sunt prezentate aici sub forma sfaturilor adresate de Ellen G. White celor direct implicați sau celor preocupați în mod indirect. Ea a fost într-o poziție extrem de delicată în tratarea acestui fel de situații, totuși, în îndeplinirea rolului ei de sol al lui Dumnezeu, a prezentat învățături care au apărat biserica de acești pretendenți la rolul de profet. Ea a scos în evidență ideea că manifestarea adevărată a darului profetic va avea propriile acreditări, însoțite de dovezi ample, clare și convingătoare. SA2 34.3

Atâta vreme cât va exista un vrăjmaș al adevărului, mișcările false și subversive vor continua să apară și va fi necesar să fie combătute. Felul în care Ellen G. White descrie câteva dintre aceste mișcări și învățăturile lor caracteristice, precum și sfaturile adresate în analizarea lucrării și a învățăturilor lor, oferă un material amplu, care s-ar putea dovedi a fi de mare folos în vederea identificării cu ușurință și claritate a unor asemenea situații și în vederea combaterii lor atunci când vor apărea. SA2 34.4

Consiliul de administrație al Fundației White