Solii alese 2

340/346

NOTA SUPLIMENTARĂ 3

TOȚI OAMENII SUNT FRAȚI

HRISTOS NU A RECUNOSCUT NICIO DEOSEBIRE

Domnul Hristos nu a recunoscut nicio deosebire de naționalitate, rang sau crez. (…) El a venit pentru a dărâma orice zid de despărțire. El a venit pentru a arăta că darul milei și dragostei Sale este la fel de nelimitat ca aerul, lumina sau ploaia care înviorează pământul. SA2 284.1

Viața lui Hristos a întemeiat o religie în care nu există clase sociale, o religie prin care iudeii și neamurile, cei liberi și robii sunt legați în frățietate, egali înaintea lui Dumnezeu. Nicio politică nu a influențat acțiunile Sale. El nu a făcut nicio deosebire între cei apropiați și străini, între prieteni și dușmani. Inima Sa era mișcată de orice suflet care înseta după apa vieții. (…) SA2 284.2

El a căutat să le inspire speranță celor mai aspri și mai nepromițători oameni, prezentându-le asigurarea că pot să ajungă nevinovați și nepericuloși, atingând un caracter care să-i scoată în evidență ca fiind copii ai lui Dumnezeu. — Divina vindecare, p. 25, 26 SA2 284.3