Solii alese 2

224/346

SECȚIUNEA A VII-A - FOLOSIREA MIJLOACELOR DE TRATAMENT MEDICAL

INTRODUCERE

În mai 1863, la scurt timp după organizarea Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, într-o vreme în care biserica număra 3.500 de membri, Ellen G. White a primit o viziune care le atrăgea atenția adventiștilor la importanța sănătății și la relația strânsă dintre bunăstarea fizică și experiența spirituală. Lumina dată a atins o serie de aspecte importante ale vieții, inclusiv alimentația, valoarea aerului proaspăt, folosirea apei, îmbrăcămintea sănătoasă, exercițiul fizic, odihna etc. În această descoperire din 6 iunie 1863, un loc important l-a avut lumina cu privire la efectele dăunătoare ale medicamentelor otrăvitoare pe care medicii le prescriau fără reținere. SA2 155.1

În anii care au urmat, viziunea cea mare și de bază cu privire la reforma sănătății a fost urmată de multe viziuni care au explicat mai detaliat principiile și aplicarea principiilor în domeniul păstrării sănătății și al îngrijirilor acordate bolnavilor, apelul adresat instituțiilor medicale și modul în care adventiștii de ziua a șaptea trebuie să organizeze aceste instituții. SA2 155.2

Ellen G. White a scris mult cu privire la subiectele acestea. Prima prezentare cuprinzătoare a apărut în 1864, în Spiritual Gifts, 32*volumul 4, paginile 120-150, într-un articol intitulat „Health”. Apoi, Ellen G. White a dezvoltat această declarație de treizeci de pagini în șase articole separate, care urmau a fi publicate sub titlul general „Disease and its Causes”. În 1865, acestea au fost publicate în șase broșuri compilate de soții White, intitulate Health or How to Live, în fiecare broșură aflându-se câte un articol scris de Ellen G. White. 33* Din când în când, pe parcursul a peste șapte decenii, diferitele publicații ale denominațiunii au conținut articole scrise de Ellen G. White cu privire la subiectul sănătății. În 1890, ea a prezentat o imagine cuprinzătoare a soliei cu privire la sănătate, în prima jumătate a cărții Christian Temperance and Bible Hygiene. În 1905, a publicat Divina vindecare, volumul culminant cu privire la acest subiect. Intenția ei a fost ca acest volum să fie distribuit larg în America și în străinătate. SA2 155.3

[277] În fiecare dintre prezentările ei generale cu privire la sănătate, Ellen G. White a discutat despre medicamentele otrăvitoare și despre folosirea lor în tratarea celor bolnavi. Acest aspect al subiectului — aflat pe un loc important în viziunea inițială cu privire la reforma sănătății — a ocupat opt din cele treizeci de pagini ale primei ediții din Spiritual Gifts. Ea a dedicat subiectului folosirii medicamentelor un articol întreg din seria Disease and its Causes. SA2 155.4

Vocea lui Ellen White nu a fost singură în timpul acela. Pe ambele maluri ale Atlanticului erau anumiți medici care deplângeau diagnosticele greșite și puneau serios sub semnul întrebării folosirea multor medicamente otrăvitoare prescrise în mod obișnuit. Ca urmare, au avut loc schimbări cu privire la folosirea medicamentelor în tratarea bolnavilor. Schimbările acestea au fost cele mai rapide și mai izbitoare în anii care au urmat după primul deceniu al secolului XX, când s-au dezvoltat atât educația medicală modernă, cât și domeniul științific și cel experimental. SA2 156.1

Îndeosebi în scrierile ei timpurii, Ellen G. White a făcut declarații unice și puternice în legătură cu medicii din timpul ei și în legătură cu folosirea medicamentelor. Pentru a evalua corect aceste declarații, trebuie să cunoaștem câte ceva despre practicile medicale din acel timp. O astfel de cunoaștere poate să fie obținută prin examinarea literaturii medicale din timpul acela și citind Story of Our Health Message (Istoria soliei noastre cu privire la sănătate) de D. E. Robinson, paginile 13-27. SA2 156.2

În cărțile care tratează într-o modalitate specifică problemele și lucrarea bisericii, precum și ale membrilor ei, Ellen G. White dedică subiectului sănătății și îngrijirii bolnavilor mai mult spațiu decât oricărui alt subiect. Sfaturile acestea sunt oferite publicului general în mai mult de două mii de pagini reprezentate de cărțile: Divina vindecare, Lucrarea misionară medicală, Dietă și hrană, Sfaturi pentru sănătate și în articolele din Mărturii pentru biserică. Pentru a obține o imagine completă și echilibrată cu privire la solia reformei sănătății, cititorul este îndrumat spre aceste surse. SA2 156.3

În volumul acesta, au fost adunate patru capitole compuse din declarațiile extrase din diferite surse — unele publicate, altele nepublicate — adresate în cea mai mare parte personalului medical angajat în instituțiile noastre. Aceste declarații ilustrează modul în care Ellen G. White însăși a aplicat principiile care i-au fost descoperite în viziuni. În diferitele declarații cu privire la subiectul îngrijirii bolnavilor, ea a susținut mereu idealul pe care trebuie să ne luptăm să-l atingem. În același timp, ea a recunoscut, așa cum se vede din terminologia folosită, că au fost momente și circumstanțe, [278] în situații speciale, când a fost justificat și necesar să folosească tratamente cu medicamente chiar din acelea care erau cunoscute ca fiind otrăvitoare. SA2 156.4

Este semnificativ faptul că Ellen White ne asigură că Domnul Isus Hristos și îngerii sunt prezenți în sala de operație, însoțind și călăuzind medicul creștin consacrat în intervențiile chirurgicale pe care le face. Înainte de o operație importantă, organismul este saturat cu un medicament puternic și, într-un sens, dăunător, până la punctul unei stări de inconștiență și insensibilitate completă. Din aceleași motive, după procedurile chirurgicale, medicul poate să considere necesar să administreze sedative care conțin aproape sigur droguri, pentru a ușura durerile și a-l împiedica pe pacient să cadă într-o stare de șoc chirurgical și, în anumite cazuri, să moară din cauza durerilor puternice. SA2 156.5

Când se străduiesc să cunoască și să urmeze voia lui Dumnezeu, nu puțini din zilele noastre pun întrebări asemănătoare cu acelea care au fost exprimate de un student la medicină care i-a scris lui Ellen White, în 1893, pentru a o întreba despre folosirea medicamentelor. El spunea în scrisoare: SA2 156.6

„Din studiul mărturiilor și al broșurii How to Live (Cum să trăim), putem vedea că Domnul Se împotrivește categoric folosirii medicamentelor în lucrarea noastră medicală. (…) Câțiva dintre studenți au îndoieli cu privire la semnificația cuvântului «medicament” din broșura How to Live. Se referă numai la medicamentele puternice precum mercurul, stricnina, arsenicul și alte otrăvuri de acest fel, lucruri pe care studenții le numesc «medicamente”, sau expresia include și remediile simple precum potasiul, iodul, ceapa de mare etc.? Știm că succesul nostru va fi proporțional cu măsura în care aderăm la metodele lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care am pus întrebarea de mai sus.” SA2 156.7

Prima parte din capitolul 28, care urmează imediat, este răspunsul lui Ellen G. White la întrebarea acelui student la medicină. SA2 156.8

Consiliul de administrație al Fundației White