Solii alese 1

125/285

Credința noastră întemeiată pe adevăr

Doresc în fiecare zi să fiu în stare să îndeplinesc o datorie dublă. I-am cerut Domnului puterea și înțelepciunea de a reproduce scrierile martorilor care au fost tari în credință și au luat parte la istoria timpurie a vestirii soliei noastre. După trecerea datei, în 1844, ei au primit lumina și au umblat în ea, iar când oamenii care pretindeau că au o lumină nouă veneau cu soliile lor „minunate” cu privire la diferite puncte din Scriptură, noi am avut mărturiile foarte precise, prin lucrarea Duhului Sfânt, care au împiedicat influența unor asemenea solii cum sunt cele cărora fratele G le-a dedicat timp pentru a le prezenta. 30Acest sărman om a lucrat cu hotărâre împotriva adevărului pe care Duhul Sfânt l-a confirmat. SAa 76.6

[161] Când puterea lui Dumnezeu mărturisește cu privire la un adevăr, adevărul acela trebuie să rămână adevăr pentru totdeauna. Nicio presupunere ulterioară contrară luminii pe care a dat-o Dumnezeu nu trebuie să fie primită. Vor apărea oameni care vor prezenta interpretări ale Scripturii, care constituie un adevăr pentru ei, dar care nu sunt adevărul. Dumnezeu ne-a dat adevărul pentru timpul acesta ca pe o temelie a credinței noastre. El Însuși ne-a învățat adevărul. Va apărea unul, apoi altul cu o lumină nouă care contrazice lumina pe care Dumnezeu a dat-o prin manifestarea Duhului Său Sfânt. Puțini dintre aceia care au trecut prin experiența câștigată în stabilirea adevărului mai sunt încă în viață. Dumnezeu le-a cruțat viața pentru a le spune altora din nou și din nou, până vor închide ochii, experiența prin care au trecut, întocmai cum a făcut apostolul Ioan până la sfârșitul vieții sale. Purtătorii de stindard care au trecut la odihnă, de asemenea, trebuie să vorbească prin retipărirea scrierilor lor. Mi-a fost dată îndrumarea că vocea lor trebuie să fie auzită în felul acesta. Ei trebuie să-și prezinte mărturia cu privire la ce anume constituie adevărul pentru timpul acesta. SAa 76.7

Noi nu trebuie să acceptăm cuvintele celor ce vin cu o solie care contrazice punctele speciale ale credinței noastre. Ei adună laolaltă o mulțime de pasaje din Scriptură și le prezintă ca pe o dovadă a teoriilor susținute de ei. Lucrul acesta s-a făcut din nou și din nou în ultimii cincizeci de ani. Deși Scripturile sunt Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să fie respectate, dacă aplicarea lor mută un singur stâlp din temelia pe care Dumnezeu a susținut-o în acești cincizeci de ani, această aplicare este o mare greșeală. Acela care face o astfel de aplicare nu cunoaște manifestarea minunată a Duhului Sfânt, care a dat putere soliilor din trecut ce i-au fost vestite poporului lui Dumnezeu. SAa 76.8

Dovezile fratelui G nu sunt demne de încredere. Dacă sunt primite, ele vor nimici credința poporului lui Dumnezeu în adevărul care ne-a făcut să fim ce suntem. SAa 77.1

Trebuie să fim hotărâți în privința acesta, deoarece punctele pe care el încearcă să le dovedească folosind pasaje din Scriptură nu sunt temeinice. Aceste idei susținute de fratele G nu dovedesc faptul că experiența din trecut a poporului lui Dumnezeu a fost falsă. Noi am avut adevărul și am fost îndrumați de îngerii lui Dumnezeu. Prezentarea subiectului despre Sanctuar a fost dată sub călăuzirea Duhului Sfânt. [162] Pentru fiecare dintre aceia care nu au luat parte la stabilirea trăsăturilor caracteristice ale credinței noastre, tăcerea este elocvență. Dumnezeu nu Se contrazice niciodată. Dacă sunt forțate să susțină ceva ce nu este adevărat, dovezile din Scriptură sunt aplicate greșit. Va apărea unul, iar apoi un altul, și vor aduce o presupusă lumină mare, prezentându-și ideile. Totuși, noi rămânem la vechile pietre de hotar. [1 Ioan 1,1-10, citat] SAa 77.2

Sunt îndrumată să spun că putem să folosim aceste cuvinte ca fiind potrivite pentru timpul acesta, deoarece a sosit timpul când păcatului trebuie să i se spună pe nume. Suntem împiedicați în lucrarea noastră de niște oameni care nu sunt convertiți și care caută propria slavă. Ei vor să fie considerați autorii unor teorii noi pe care le prezintă, pretinzând că sunt adevărate. Totuși, dacă sunt primite, teoriile acestea vor conduce la o negare a adevărului pe care Dumnezeu l-a dat poporului Său în ultimii cincizeci de ani, susținându-l prin manifestarea Duhului Sfânt. — Scrisoarea 329, 1905 SAa 77.3