Solii alese 1

164/285

O viziune cu privire la pericolul care se apropie

Aproximativ în vremea când a fost publicată cartea Living Temple, într-o viziune din timpul nopții, mi-au fost arătate imagini care indicau că se apropie un pericol și că trebuie să mă pregătesc pentru el, scriind lucrurile pe care Dumnezeu mi le descoperise cu privire la temelia principiilor credinței noastre. Mi-a fost trimis un exemplar al cărții Living Temple, dar acesta a rămas necitit în biblioteca mea. Din lumina pe care mi-a dat-o Domnul, am știut că unele dintre părerile susținute în carte nu purtau semnul aprobării lui Dumnezeu și că ele constituiau o capcană pe care vrăjmașul o pregătise pentru zilele din urmă. [203] Am crezut că faptul acesta va fi văzut cu siguranță și nu va fi necesar ca eu să spun ceva despre el. SAa 97.6

În controversa care a apărut în mijlocul fraților noștri cu privire la învățăturile cărții acesteia, cei care erau în favoarea răspândirii ei largi au declarat: „Ea conține chiar părerile pe care le-a prezentat sora White.” Afirmația aceasta m-a lovit direct în inimă. M-am simțit zdrobită, pentru că știam că această prezentare a situației nu era adevărată. SAa 97.7

În cele din urmă, fiul meu mi-a zis: „Mamă, ar trebui să citești cel puțin unele părți din carte, ca să vezi dacă sunt în armonie cu lumina pe care ți-a dat-o Dumnezeu.” El s-a așezat lângă mine și am citit împreună prefața și cea mai mare parte a primului capitol, precum și paragrafe din alte capitole. Când le-am citit, am recunoscut chiar ideile împotriva cărora mi s-a poruncit să vorbesc în solia de avertizare din timpul zilelor de la începutul lucrării mele publice. Atunci când am părăsit pentru prima dată statul Maine, a trebuit să trec prin Vermont și Massachusetts pentru a vesti o mărturie împotriva acestor idei. Living Temple conține alfa acestor teorii. Am știut că omega va urma peste puțină vreme și am tremurat pentru poporul nostru. Am știut că trebuia să-i avertizez pe frații și surorile noastre să nu intre în controverse cu privire la prezența și persoana lui Dumnezeu. Declarațiile făcute în Living Temple cu privire la punctul acesta sunt incorecte. Pasajele din Scriptură folosite pentru a susține învățătura prezentată sunt aplicate greșit. SAa 98.1

Sunt constrânsă să vorbesc pentru a nega afirmația că învățăturile din Living Temple pot să fie susținute de declarații din scrierile mele. În cartea aceasta pot să existe expresii și idei care sunt în armonie cu scrierile mele. De asemenea, în scrierile mele pot să fie multe declarații care, dacă sunt scoase din contextul lor și interpretate în conformitate cu intenția scriitorului cărții Living Temple, ar părea că sunt în armonie cu învățăturile din ea. Aceste declarații ar putea să ofere o aparentă susținere a afirmației că ideile din Living Temple sunt în armonie cu scrierile mele. Dar să ne ferească Dumnezeu ca părerea aceasta să predomine! SAa 98.2

Puțini pot să înțeleagă urmarea adoptării raționamentelor filosofice false [204] susținute de unii din timpul acesta. Totuși Domnul a ridicat cortina și mi-a arătat rezultatul. Teoriile spiritiste cu privire la persoana lui Dumnezeu și-au urmat concluzia lor logică și au spulberat întregul sistem creștin. Ele consideră total lipsită de valoare lumina pe care Domnul Hristos a venit din cer să i-o dea lui Ioan și, prin el, poporului Său. Ele spun că evenimentele care se află chiar în fața noastră nu sunt suficient de importante pentru a li se acorda o atenție deosebită. Ele anulează adevărul de origine cerească și îl jefuiesc pe poporul lui Dumnezeu de experiența lui din trecut, oferindu-i în schimb o știință falsă. SAa 98.3

În viziunea din timpul nopții, mi-a fost arătat cu claritate că ideile acestea au fost privite de unii ca fiind niște adevăruri mărețe, care trebuie să fie aduse în biserică și scoase în evidență în timpul acesta. Mi-a fost arătată o platformă susținută de piloni puternici — adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Unii dintre cei aflați în poziții de înaltă responsabilitate în lucrarea medicală îndrumau o persoană sau alta să slăbească pilonii care susțineau platforma aceasta. Atunci, am auzit o voce spunând: „Unde sunt străjerii care ar trebui să stea pe zidurile Sionului? Sunt cumva adormiți? Temelia aceasta a fost construită de Marele Meșter și va rezista furtunii și vântului. Îi vor îngădui ei acestui om să prezinte învățături care neagă experiența din trecut a poporului lui Dumnezeu? A sosit timpul pentru o acțiune hotărâtă!” SAa 98.4

Vrăjmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că în mijlocul adventiștilor de ziua a șaptea va avea loc o mare reformă, iar reforma aceasta va consta în renunțarea la doctrinele care stau ca niște stâlpi de susținere ai credinței noastre și în angajarea într-un proces de reorganizare. Dacă reforma aceasta va avea loc, care va fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Sa, i le-a dat bisericii rămășiței, ar fi desființate. Religia noastră ar fi schimbată. Principiile fundamentale care au susținut lucrarea în ultimii cincizeci de ani ar fi considerate ca fiind false. Ar fi înființată o organizație nouă. Ar fi scrise cărți despre o ordine nouă. Ar fi prezentat un sistem de filosofie intelectuală. Fondatorii acestui sistem ar merge în orașe și [205] ar face o lucrare uimitoare. Desigur, Sabatul ar fi desconsiderat, la fel cum ar fi desconsiderat și Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu ar fi îngăduit să stea în calea noii mișcări. Conducătorii ar spune că virtutea este mai bună decât viciul, dar, pentru că Dumnezeu va fi înlăturat, ei vor depinde de puterea omenească, iar aceasta, fără Dumnezeu, este lipsită de valoare. Temelia lor va fi zidită pe nisip, iar furtuna și vânturile vor spulbera clădirea lor. SAa 98.5

Cine are autoritatea de a începe o astfel de mișcare? Noi avem Biblia. Avem experiența noastră, confirmată de minunile făcute de Duhul Sfânt. Avem adevărul care nu admite niciun compromis. Să nu respingem noi tot ce nu este în armonie cu adevărul acesta? SAa 98.6

Am ezitat și am amânat trimiterea acestor mărturii pe care Duhul Domnului m-a determinat să le scriu. Nu am vrut să fiu obligată să prezint influența rătăcitoare a acestor raționamente filosofice false. Dar, prin providența lui Dumnezeu, ideile false care au apărut trebuie să fie înfruntate. SAa 98.7