Fiice Ale Lui Dumnezeu

1/122

FIICE ALE LUI DUMNEZEU

Cuvânt către cititor

În ultima jumătate a secolului al XIX-lea, în unele biserici protestante, femeilor li s-au încredințat roluri de conducere mai mari. Același fapt a fost valabil și cu privire la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. FD 11.1

Trei dintre primii unsprezece trezorieri ai Conferinței Generale (1871-1883) au fost femei. Dintre cei nouăsprezece editori ai publicației Youth's Instructor, care au slujit în perioada 1852-1899, unsprezece au fost femei. L. Flora Plummer a condus Departamentul Școala de Sabat al Conferinței Generale timp de douăzeci și trei de ani. În perioada 1878-1910, Biserica Adventistă a acordat autorizația de a predica pentru treizeci și una de femei. FD 11.2

Ellen White a evidențiat adesea faptul că „Domnul are o lucrare pentru femei, la fel cum are pentru bărbați…. Ele pot să se apropie de inima unor oameni la care bărbații nu pot să ajungă.” — (The Review and Herald, August 26, 1902.) FD 11.3

În acest volum, au fost adunate laolaltă părțile semnificative ale sfaturilor adresate de Ellen White femeilor din lucrarea lui Dumnezeu. De asemenea, sunt incluse capitole despre respectul de sine și echilibrul necesar în toate aspectele vieții. Majoritatea sfaturilor din aceste capitole, deși inițial au fost adresate bărbaților, sunt aplicabile în măsură egală și femeilor. În societatea foarte tensionată din zilele noastre, multe femei merg la serviciu și câștigă salarii, fiind adesea mame singure care se străduiesc să asigure cele necesare familiilor lor. Conținutul acestor capitole se va extinde până departe, tratând subiectul restabilirii și susținerii unui simț al respectului de sine și ajutându-le pe femei să știe că sunt importante și valoroase în ochii lui Dumnezeu. FD 11.4

Câteva dintre declarațiile aflate în cartea aceasta trebuie să fie înțelese în lumina contextului lor cultural, social și istoric. „Cu privire la mărturii, nimic nu este ignorat, nimic nu este lăsat la o parte, dar voi trebuie să luați în considerare timpul și locul în care au fost date” (Solii alese, cartea 1, p. 57.) Pentru a-l ajuta pe cititor, ne-am străduit să prezentăm suficiente detalii cu privire la context, în scopul de a oferi o înțelegere deplină. De asemenea, am prezentat data și sursa publicației sau data inițială a scrierii, atunci când publicarea a avut loc după moartea lui Ellen White. În câteva cazuri, când publicația nu a fost disponibilă, am prezentat o sursă mai recentă, împreună cu data scrierii. Subtitlurile de pe parcursul cărții au fost adăugate de compilatori. FD 11.5

Fiice ale lui Dumnezeu are scopul de a încuraja, a inspira și a afirma valoarea femeilor din întreaga lume. Cartea conține sfaturi care le îndrumă pe femei să se străduiască să atingă idealurile cele mai înalte, indiferent de situația în care se află în viața personală sau profesională. Fiecare femeie este de o valoare inestimabilă în ochii Tatălui nostru ceresc. El a creat femeia pentru a sta alături de bărbat, egală ca valoare înaintea lui Dumnezeu și asociată cu bărbatul în lucrarea pe care i-a dat-o El. Tatăl L-a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru întregul neam omenesc, atât în sens individual, cât și în sens colectiv, bărbați și femei. FD 11.6

Speranța noastră este ca membrii bisericii din întreaga lume să obțină o nouă înțelegere, mai pătrunzătoare, și multe binecuvântări în urma citirii acestui volum. Pentru încheierea lucrării Sale pe pământ, Dumnezeu are nevoie de talentele tuturor celor din poporul Său . FD 11.7

Consiliul de administrație
al publicațiilor lui Ellen. G. White

„Toți cei care lucrează pentru Dumnezeu ar trebui să dețină o combinație a atributelor Martei și Mariei — dispoziția de a sluji și o dragoste sinceră față de adevăr. Eul și egoismul trebuie să fie scoase în afara atenției. Dumnezeu cheamă la lucru femei sârguincioase, care sunt înțelepte, cu suflet cald, duioase și loiale față de principii. El cheamă femei perseverente, care își vor abate gândurile de la ele însele și de la confortul personal și le vor concentra asupra lui Hristos, rostind cuvintele adevărului, rugându-se cu persoanele cu care pot intra în legătură și lucrând pentru convertirea sufletelor.” —Testimonies for the Church 6:118. FD 11.8