Świadectwa dla zboru V

Ćwiczenie woli

Czysta religia ma do czynienia z wolą. Wola jest siłą rządzącą w naturze człowieka, podporządkującą sobie wszystkie inne zdolności. Wola nie jest smakiem czy skłonnością lecz czynnikiem decydującym, który działa w ludziach ku posłuszeństwu lub też nieposłuszeństwu wobec Boga. S5 513.1

Jesteś młodym inteligentnym człowiekiem, pragniesz uczynić swoje życie takim aby w końcu przystosować się do nieba. Często się zniechęcasz odkryciem swojej własnej słabości moralnej, niewolnicze podporządkowanie wątpliwościom, kontrolowanie siebie przez nawyki i zwyczaje starego życia w grzechu. Odkrywasz że twoja uczuciowa natura nie jest wierna sobie, twoim najlepszym postanowieniom oraz najświętszym zobowiązaniom. Nic nie wydaje się realne. Twoja własna niestałość prowadzi cię do powątpiewania w szczerość tych, którzy chcą czynić ci dobrze. Im więcej walczysz w wątpliwościach, tym bardziej nierealne wszystko wygląda aż wydaje się że nie ma dla ciebie nigdzie stałego gruntu. Twoje obietnice są jak liny z piasku i w tym samym nierealnym świetle spoglądasz na słowa i uczynki tych, którym powinieneś ufać. S5 513.2

Będziesz w nieustannym niebezpieczeństwie dopóki nie zrozumiesz prawdziwej siły woli. Możesz wierzyć i obiecywać wszystko lecz twoje obietnice czy wiara nie mają żadnej wartości dopóki nie zaangażujesz woli po stronie wiary i działania. Jeżeli stoczysz walkę wiary z całą swoją mocą woli, zwyciężysz. Nie można ufać twoim uczuciom, wrażeniom, emocjom, bowiem nie można na nich polegać, zwłaszcza przy twoich zepsutych pojęciach, a znajomość twoich złamanych obietnic i zobowiązań osłabia twoją wiarę w siebie oraz zaufanie innych do ciebie. S5 513.3

Ale nie możesz rozpaczać. Musisz być zdecydowany że wierzysz chociaż nie wydaje się nic prawdziwego i rzeczywistego. Nie muszę ci mówić że to ty sam doprowadziłeś się do tej sytuacji nie do pozazdroszczenia. Musisz odzyskać zaufanie do Boga i swoich braci. Musisz poddać swoją wolę woli Jezusa Chrystusa a kiedy tak uczynisz, Bóg natychmiast przyjmie cię i będzie działał w tobie ku swojej przyjemności. Cała twoja natura zostanie podporządkowana kontroli Ducha Chrystusowego i nawet twoje myśli będą Mu poddane. Nie możesz kontrolować swoich odruchów uczuć tak jak mógłbyś tego pragnąć lecz możesz kontrolować wolę i możesz dokonać całkowitej przemiany w swoim życiu. Przez poddanie twojej woli Chrystusowi, życie twoje ukryje się w Chrystusie w Bogu i połączy się z mocą, która jest ponad wszelkimi zwierzchnościami i mocami. Otrzymasz od Boga moc, która przytwierdzi cię do Jego siły, a nowe światło, światło żywej wiary będzie dla ciebie możliwe. Lecz twoja wola musi współdziałać z wolą Bożą a nie z wolą kolegów, którzy są nieustannym narzędziem szatana stale pracującego nad usidleniem i zniszczeniem ciebie. S5 513.4

Czyż bez zwłoki nie postawisz się we właściwym związku z Bogiem? Czyż nie powiesz: “Oddam swoją wolę Jezusowi a uczynię to teraz” i czy od tego momentu nie staniesz całkowicie po stronie Pana? Zlekceważ zwyczaje i silny krzyk apetytu i żądzy. Nie dawaj szatanowi szans powiedzenia: “Jesteś przeklętym obłudnikiem”. Musisz zamknąć drzwi aby szatan w ten sposób nie oskarżał i zniechęcał cię. Powiedz: “Chcę wierzyć, wierzę że Bóg jest moim pomocnikiem” a odkryjesz że triumfujesz w Bogu. Przez zdecydowane zachowanie woli po Pańskiej stronie, każde uczucie woli doprowadzone będzie w niewolę Jezusa. Wtedy odkryjesz że stopy twoje spoczywają na twardej skale. Niekiedy to zajmuje każdą cząstkę siły woli jaką posiadasz lecz to Bóg działa dla ciebie i wyjdziesz z procesu kształtowania i przesiewu jako naczynie ku uczciwości. S5 514.1

Mów z wiarą. Trzymaj się po stronie Bożej. Nie stawiaj stóp po stronie wroga a Pan będzie twoim pomocnikiem. Uczyni On dla ciebie to czego nie możesz dla siebie zrobić sam. Wynik będzie taki że staniesz się “jak cedr libański”. Życie twoje będzie szlachetne a uczynki będą wypracowane w Bogu. Będzie w tobie moc, szczerość i prostota, które uczynią z ciebie wypolerowane narzędzie w rękach Bożych. S5 514.2

Potrzebujesz codziennego picia ze źródła prawdy abyś mógł zrozumieć tajemnicę przyjemności i radości w Panu. Lecz musisz pamiętać że wola, która tworzy tak ważny czynnik w charakterze człowieka, została w czasie upadku poddana kontroli szatana i od tego czasu działa w człowieku jak chce i dla własnej przyjemności lecz ku całkowitej ruinie i nieszczęściu człowieka. Lecz niepojęta ofiara Boga w oddaniu Jezusa, Jego Syna umiłowanego, aby stał się ofiarą za grzechy, umożliwia Mu powiedzenie bez pogwałcenia choć jednej zasady Jego rządów: S5 515.1

“Oddajcie się mnie, oddajcie mi tę wolę, odbierzcie ją spod kontroli szatana a Ja ją posiądę, wtedy będę mógł pracować w was wedle woli i dla przyjemności mojej”. Kiedy On daje ci umysł Chrystusa, wola twoja staje się taka jak Jego wola a twój charakter przekształcony zostanie aby być podobnym do charakteru Chrystusa. Czy twoim celem jest wykonywanie woli Bożej? Czy pragniesz być posłusznym Pismu? “Jeźli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie!” Mateusza 16,24. S5 515.2

Nie ma takich rzeczy jak naśladowanie Chrystusa jeżeli nie zaprzestaniesz zaspokojenia złych skłonności i nie postanowisz słuchać Boga. To nie twoje uczucia czy emocje czynią z ciebie dziecko Boże lecz wykonywanie woli Bożej. Wtedy możesz stać w danym ci od Boga człowieczeństwie jako przykład dobrych uczynków. Wtedy będziesz pomagał zachowywać zasady dyscypliny zamiast pomagania w ich łamaniu. Będziesz wtedy pomagał zachować porządek zamiast pogardzania nim i zachęcania do nieregularności w życiu przez swoje postępowanie. Powiadam ci w bojaźni Bożej, wiem czym twoje życie może być jeżeli ustawisz swoją wolę po stronie Boga. “Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi”. 1 Koryntian 3,9. Możecie wykonywać swoją pracę dla doczesności i wieczności w taki sposób że przejdzie przez próbę sądu. Czy spróbujesz? Czy odwrócisz się o sto osiemdziesiąt stopni? Jesteś przedmiotem miłości i wstawienniczej służby Chrystusa. Czy teraz poddasz się Bogu i pomożesz tym, którzy ustawieni są jako strażnicy dla strzeżenia interesów Jego dzieła zamiast przyczyniać im smutku i zniechęcenia? S5 515.3

*****