Słowo do małej trzody

7/13

Myśli na temat Objawienia 14

Trzynasty rozdział Objawienia i pierwszych pięć wierszy czternastego rozdziału, to jeden współzależny łańcuch przeszłych, teraźniejszych i przyszłych wydarzeń, kończący się całkowitym wybawieniem 144 tysięcy. Następnych sześć wierszy rozpoczyna inny łańcuch wydarzeń wprowadzający nas w historię ludu Bożego w jego śmiertelnym stanie. Jak nam sprawozdaje 13 rozdział, Jan miał widzenie o bestii i jej obrazie; i ku naszemu pocieszeniu, trochę dalej widzi grupę 144 tysiące, stojącą z Barankiem na górze Syon, cieszącą się ze zwycięstwa nad bestią i jej obrazem, jak to jest sprawozdane w rozdziale 14,15. Według mojej oceny, to, co jest napisane w wierszu 15, powinno być zdecydowanie oddzielone od tego, co rozpoczyna się od wiersza 6, który wprowadza nas w szereg wydarzeń, które z kolei mają powiązanie z po sobie nastającymi poselstwami świętej prawdy adwentowej. SMT 26.4

Wszystkie klasy wierzących w drugi adwent są zgodne, że w 6 i 7 wierszu tego rozdziału, opisany anioł przedstawia poselstwo adwentowe do zboru i świata. Jeżeli jest to prawdą, a chcemy zgodnie z zasadami [Pisma Św.] wyjaśniać ten rozdział, to wszyscy [pozostali] 5 aniołowie, których widzimy w tym rozdziale, przedstawiają pięć oddzielnych poselstw, poprzedzających adwent. SMT 27.1

Zadaniem drugiego anioła, jest pokazanie ludowi adwentowemu, że Babilon upadł. Jednak wielka część nie wyciągnęła nauki z tego faktu i nie oprzytomniała wcześniej, dopóki nie rozległ się dokładnie w odpowiednim czasie krzyk o północy, który spowodował ucieczkę z kościołów zanim nadszedł 10 dzień; z tego wynika, że drugi anioł doprowadził nas do 7 miesiąca 1844r. Trzecie poselstwo anielskie było i jest ostrzeżeniem dla świętych, żeby “trzymali się mocno” i nie wracali się, aby “przyjąć” piętno, od którego uwolniła się “grupa panien” na mocy wezwania drugiego anioła. SMT 27.2

Wobec tego, czyż to wierne poselstwo, już od 7 miesiąca 1844r, nie jest ostrzeżeniem dla ludu Bożego? Na pewno nim jest. Nie mogę zgodzić się z tymi, którzy z okrzyku: “Upadł Babilon ono miasto wielkie” i z głosu: “Wynijdźcie z niego ludu mój!” czynią dwa poselstwa; z każdego zapisanego czy ustnie wypowiedzianego kazania na ten temat wynika jasno, że w nich jest zawarte jedno poselstwo. Dwunasty wiersz brzmi: “Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegali przykazania Boże...” Janie, gdzie ich widziałeś? “Tutaj”, głoszących [poselstwo] trzeciego anioła! Ponieważ czas cierpliwego oczekiwania rozpoczął się 7 miesiąca 1844 roku, od razu pokazała się grupa zachowująca sabat itd; z tego wynika wyraźnie, że my żyjemy w czasie trzeciego poselstwa anielskiego. SMT 27.3

Pozostali dwaj aniołowie są poselstwami modlitwy. Bez wątpienia zrozumiemy je lepiej w czasie ich wypełniania się. SMT 28.1

Topsham

21 kwiecień 1847

James White