Wielki bój

1/45

Wielki bój

Wprowadzenie do wydania XV

Książka Wielki bój, autorstwa amerykańskiej pisarki Ellen G. White, nie została stworzona jako dzieło historyczne, choć takim się może wydawać. Jej celem jest zidentyfikowanie duchowych mocy obecnych w dziejach świata — szczególnie w czasach, które Biblia nazywa ostatatecznymi. Przedstawia ona wizję wielkiego boju w jego niespotykanej i nieopisanej dotąd kosmicznej perspektywie. Ukazane w niej wydarzenia historyczne są ostrzeżeniem i zapowiedzią tego, czego wkrótce możemy doświadczyć w skali globalnej. I to właśnie nadaje tej publikacji szczególne znaczenie. WB 7.1

Autorka starała się wykazać, że cywilizacja ludzka — przeorana pługiem rewolucji i wojen, zroszona krwią i potem — oraz panowanie nędzy, chorób, cierpienia i śmierci nie będą trwały wiecznie. Dzieje tego świata zakończą się triumfem dobra i sprawiedliwości jako owoców zbawczej misji Pana Jezusa Chrystusa. WB 7.2

Książka odsłania kulisy niezwykłych kosmicznych zmagań pomiędzy siłami dobra i zła, a przede wszystkim udziela odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Kiedy i dlaczego rozpoczął się ów wielki bój? Jaki jest jego przebieg? Jaki będzie jego ostateczny koniec? Czy my, będąc wplątani w jego niszczącą sieć, odnajdziemy wreszcie upragnione pokój i szczęście, które Bóg wlał w nasze serca? Ellen G. White w natchniony wręcz sposób przedstawia obraz tej wielkiej kulminacyjnej walki, w której nikt nie będzie mógł pozostać neutralny. WB 7.3

Tę liczącą sobie już 120 lat pozycję książkową, przetłumaczoną na dziesiątki języków, zamykają słowa: WB 7.4

“Wielki bój skończył się (...) Wszechświat jest nieskalany. Panują w nim pokój i radość. Od Tego, który wszystko stworzył, wypływa życie, światło i szczęście na całą nieograniczoną przestrzeń. Od najmniejszego atomu do największego ciała we wszechświecie wszystkie żywe istoty i martwe rzeczy głoszą w swej niezmąconej piękności i pełnej radości: Bóg jest miłością”. WB 7.5

Przesłanie Wielkiego boju, które stało się duchową inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie, będzie, jak wierzę, nadal przynosiło podobne owoce w przyszłości. WB 7.6

Niech ta książka pozwoli nam, Polakom, spojrzeć ponad zagrożonym światem w inny, lepszy świat, zgodnie z tym, co napisał apostoł Jan: “Widziałem nowe niebo i nową ziemię (...). I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”. Objawienie 21,1.4. WB 7.7

Władysław Polok