Воспитување

31/65

БИБЛИЈАТА КАКО ВОСПИТУВАЧ

„Да те водат кога одиш, да те чуваат кога спиеш и да разговараат со тебе кога ќе се разбудиш”
Изреки 6,22