“Te Au Takainga Ki Te Mesia”

1/14

“TE AU TAKAINGA KI TE MESIA”

AKAMATAANGA

Kua kite tikai ainei koe ia Iesu, me kua kite ua koe Iaia? TM 5.1

Ko tetia buka meangiti rongonui, kua tata ia e tetai tei kite i te Mesia, penei e iti ua tei kite Iaia i roto i te tuatua enua o te tangata nei. Kua kite aia i te aiteanga o teia au tuatua, “Teia oki te ora-mutukore, kia kite ratou ia Koe i te Atua mou ra, e ia Iesu i te Mesia i Taau i tono maira.” Ioane 17: 3 Kua ariki aia i te papauanga o te Ioane 1:12 “Te aronga katoa ra i ariki atu Iaia i o maira Aia i te tika kia ratou kia riro ei tamariki na te Atua, koia te aronga i akarongo i Tona ingoa. ” TM 5.2

Ko te buka “Te Au Takainga Ki Te Mesia” kua nenei ia i roto i te au reo e 100, e kua oko ia e maata atu i te 15 milioni au buka. Ko teia buka penei ko te buka maata teia tei neinei ia i to tetai ua atu buka a te au akonoanga. TM 5.3