“Te Au Takainga Ki Te Mesia”

2/14

Pene 1—To Te Atua Aroa No Te Tangata Nei

Ko te Natura e te Eeuanga kua aiteite tei reira i te akakite anga mai i te aroa o te Atua. Ko to tatou Metua i runga i te rangi te tumu o te ora, e te kite e te rekareka. Ka akara i te au mea umere e te manea o te natura. Ka akamanako i to ratou pirianga umere ki te ngere e te rekareka o te tangata nei ma te au mea ora katoa. Ko te ra kaka e te ua tei aka rekareka ma te akaruperupe i te enua, te au tuaivi, te tai ma te au ngai maniania, kua tuatua anake ratou no te aroa o te Atua. Ko te Atua oki tei oronga mai ki te ngere o te au mea ora katoa. I roto i te au tuatua manea a te tata Salamo: - TM 7.1

“Te akara nei te mata o te au mea katoa nei kia koe;
E te oronga mai ra koe i te kai na ratou i te tuatau tikai ra,
Te oora nei koe i toou rima,
E te akamerengo nei i te kaki o te au mea katoa nei.” Salamo 145:15, 16.
TM 7.2

Kua anga te Atua i te tangata nei ma te tau meitaki, tapu e te rekareka; e te enua nei i te meitaki i te aereanga mai mei roto i te rima o Tei anga iaia, kare rava e po kare oki e taumaa. Ko te aatianga i te ture a te Atua - te ture o te aroa - tei apai mai i te kino e te mate. Ina ra, ua atu e mamae tei rauka mai mei i roto i te ara, kua eeu ia mai te aroa o te Atua. Kua tata ia oki e kua taumaa te Atua i te enua no te tangata nei Genese 3:17. Ko te rakau taratara e te tatara- moa, te tumatetenga e te taitaia tei akariro i tona oraanga ei oraanga angaanga e te manamanata - kua akono ia oki teia no tona uaorai meitaki ei tuanga no te tereni anga tei anoano ia i roto i te palani a te Atua ei apai mai ki runga mei roto mai i te kino e te akaaka rava ta te ara i apai mai. Ko teianei ao ua atu e kua inga, kare ra i tumatetenga rava e te taitaia. I roto i te natura kua ki tei reira i te karere o te manakonakoanga. E tiare oki tei runga ake i te rakau taratara e kua tapoki ia ki te au roti manea. TM 7.3

“Ko te Atua te aroa” Kua tata ia tei reira ki runga i te au puera tiare katoatoa ma te au rau rakau teitei o te vao-rakau e to ratou ruperupe - kua akakite anake ratou i te takinga meitaki o te Metua Atua e Tona anoano maata kia rekareka Tana au tamariki. TM 8.1

Kua eeu mai oki te Tuatua a te Atua i Tona tu. Koia uaorai oki tei akakite mai i Tona aroa kotinga kore e Tona tangi maata. I to Mose pureanga, “E akakite mai i Toou kaka,” kua pau mai te Atua “Ka tuku rai au i te meitaki katoa noku na mua iakoe te aroa nei oki Au i Taku i anoano i te takinga meitaki. Exodo 33:18, 19. TM 8.2

Ko Tona kaka oki teia. Kua na mua te Atua ia Mose ma te tuatua e: “Ko Iehova, ko lehova, e Atua takinga meitaki e te aroa ua e te akakoromaki maata, e te meitaki maata, e te Tuatua Mou, e te vaoo marie i te aroa e tausani ua atu, e te akakore i te tuatua tika kore, e te ar e te kino.” Exodo 34:6,7. TM 8.3

“Kare e rapurapu i te riri, e te takinga meitaki maata, Tona e tearoa.” Ioane 4:2; Mika 7:18. TM 8.4

Kua tapeka te Atua i to tatou ngakau Kiaia na roto i tetai au akairo e manganui ua atu i runga i te rangi e te enua katoa nei. Na roto i te au mea o te natura e te oonuanga ma te takinga meitaki maata ta te ngakau tangata ka kite, kua kimi Aia kia eeu pu tikai mai kia tatou i Tona aroa. Ua atu e kua oronga ia mai teia au akatikaanga, te akamatapo nei te enemi o te Tuatua Mou i te manako o te au tangata, kia rauka ia ratou kia akara ki runga i te Atua ma te mataku, kia akamanako ratou Iaia e Tangata e te tangi kore. Kua arataki a Satani i te tangata kia manako i te Atua e tu marokiakia Tona, e akava akautunga pakari, ite tangata nei kia rauka Iaia kia tuku i te akautunga anga ki runga i ratou. Ei apai ke oki i teia ata o te poiri na roto i te eeu anga ki to te ao i te aroa aite kore o te Atua, i aere mai ei a Iesu ki teianei ao kia noo ki rotopu i te tangata nei. TM 8.5

Kua aere mai te Tamaiti anau tai i runga i te umauma o te Metua, Koia tei akakite mai Iaia. Ioane 1:18. “E kare tetai e kite i te Metua mari ra ko te Tamaiti, e te tangata ta te Tamaiti i inangaro i te akakite atu.” Mataio 11:27. I to tetai ote au pipi patianga, “e akakite mai Koe kia matou i te Metua?” Kua pau atu a Iesu, “Ko Toku nei nooanga roa ki rotopu ia kotou nei, e kare ake rai koe i kite Iaku e Philipa? Ko te akara mai Iaku nei kua akara ia ite Metua eaa koe i tuatua mai ei e, e akakite mai kia matou i te Metua.” Ioane 14:8,9. TM 9.1

I te akakite anga i Tana angaanga i runga i te enua nei, kua na ko mai a Iesu, “Tei runga Iaku te Vaerua o te Atua, Koia i akatainu mai Iaku ei tutu aere i te evangelia ki te tangata rikiriki kua tono mai Iaku ei akana i te aronga nga - kau aue, ei tutu aere i te ora no te aronga tuikaa ra, kia akara akaou te matapo, e tuku oki i te aronga i tapeka ia ra.” Luka 4:18. TM 9.2

Ko Tana angaanga oki teia. Kua aaere Aia i te rave anga i te au angaanga memeitaki i te akaora anga i te aronga tei tapeka ia e Satani. Te vai ra tetai au oire katoa tei kore rava i rongo ia tetai reo aue maki i tetai ua atu ngutuare no te mea kua na roto Aia ia ratou i te akaoraanga i te au maki katoa. Kua riro te takingameitaki kua eeu mai tei reira i te au angaanga katoa o Tona oraanga kua aru Tona ngakau i te tangi e te aroa i te tamariki a te tangata nei kia atoro atu i to ratou au ngere. Ko tei akaaka e tei putaua kare ratou i mataku i te aravei Iaia. E anoano maata to ratou ite kake ki runga i Tona turi ma te akara ki roto i Tona mata aroa. TM 9.3

Kare rava a Iesu i taakaaka i tetai tuatua mou meangiti, mari ra, kua tuatua Aia ite reira ma te aroa. Kua aka angaanga Aia i te tu meitaki e te manako meitaki i roto i Tana tuatua anga ki te tangata nei. Kare rava Aia i akaapa atu i te paruparu tangata nei. Kua tuatua Aia i te Tuatua Mou ma te kitea te roimata i Tona reo, Iaia i akakite i Tana au akaapaanga. Kua aue Aia ki rungao ia Ierusalema te oire tei akaperepere ia e Ia, tei patoi i te ariki Iaia te Mataara, te Tuatua Mou e te ora. Kua kopae ratou Iaia te Akaora, kareka ra kua akara Aia ki runga ia ratou ma te tangi maata. Ko Tona oraanga e puapinga maata tei reira ki mua i Tona mata. Iaia i apai ki runga iaia i te tu o te ngutuare o te Atua. I roto i te au tangata katoa kua kite Aia i te au tangata tei inga, Tana i aere mai kia akaora. TM 10.1

Ei akaora oki ia tatou i aere mai ei a Iesu kia noo e kia mamae e kia mate no tatou. Kua riro mai Aia ei tangata tuanga no te rekareka mutukore. Kua akatika te Atua i Tana Tamaiti akaperepere kia aere mai mei tetai ao kaka ki roto i tetai ao tei akakino ia e te ara, tei akapoiri ia ki te ara o te maru mate e te taumaa. Kua akatika Aia Iaia kia akaruke i te umauma o Tona aroa, te aka kaka anga a te au angela kia akamamae ia ki te akama e kia taakaaka ia, kia makitakita ia e kia tamate ia: “E te papa i au ia’i tatou tei runga ia Iaia, e no Tona ra au puta i ora’i tatou.” Isaia 53:5. Kua akara ia atu Aia i te medebara, i te koro Getesemene, i runga i te satauro i te apai anga aia i te ara, e te taumaa. Koia oki tei noo ana ki te Atua, kua kite Aia ki runga iaia te akatakakeanga ta te ara i apai mai ki rotopu i te Atua e te tangata. Kua mama mai mei roto i Tona vaa te aue mamae: “E Taku Atua, e Taku Atua, eaa koe i akaruke mai ei Iaku.” Mataio 27:46. Ko te apainga oki o te ara, e te manako o te akatakakeanga mei te Atua na teia oki i apai mai i te ati ngakau ki te Tamaiti a te Atua. TM 10.2

Kareka ra, kare teia akaatinga anga i rave ia ei akatupu i te aroa ki roto i te ngakau o te Metua Atua i te aroa no te tangata nei, kare e ei akariro Iaia kia anoano e kia akaora ia tatou. Kare, kare rava. “I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki Tana oronga anga mai i Tana Tamaiti akaperepere.” Ioane 3:16. TM 10.3

Kua aroa mai te Metua ia tatou, kare e no te atinga i rave ia, kareka kua oronga mai Aia i te atinga no te mea e aroa Tona ia tatou. Ko te Mesia oki te mataara e rauka’i Iaia kia riringi mai i Tona aroa aite kore ki runga i to te ao.” Ei roto te Atua i te Mesia i te akaongi anga i to teianei ao Iaia uaorai.” 2 Kor. 5:19. Kua mamae kapiti te Metua e Tana Tamaiti i roto i te mamae tukituki i Getesemene, te mate ki Kalavaria, ko te ngakau o te Atua tei tutaki i te oko o to tatou ora. Kua na ko mai a Iesu: “I akaperepere mai ei Taku Metua ia kotou, e kua maata atu Tona aroa Iaku na roto i te oronga anga i Toku oraanga ei akaora ia kotou. Kia riro ei apai i to kotou ngai, ta kotou ara, kua riro Au ei mea akaperepere ia mai e Taku Metua, na roto i Taku atinga, e riro ei te Atua ei Atua tika kia akakite i tei reira. Kare atu i te toto atinga tei apai ia e te Mesia no te tangata nei te ka tika kia akakite mai i te aroa no te tangata tei ngere atu. “I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i Tana Tamaiti anau tai. Kua oronga mai Aia, auraka kia noo ua ki rotopu i te tangata nei ei apai i ta ratou ara, e kia mate ei atinga na ratou. Kua oronga mai ra Aia Iaia ki te tangata nei ki te tapeka te ka kore rava e momotu ia. Kare oki te Mesia i akama kia tuatua ia ratou e, e taeke.” Ebera 2:11. Koia oki ta tatou Atinga, to tatou Arai, to tatou Taeake i te apai anga i to tatou tu tangata nei ki mua i te Metua na roto i te au mataiti mutukore i te pirianga ki te au tangata Tana i akaora - te Tamaiti a te tangata. TM 11.1

Kua rave anake ia teia au mea kia rauka te tangata nei kia apai ia mai ki runga mei te kino e te akaaka o te ara kia rauka iaia kia akakaka mai i te aroa o te Atua ma te piri ki roto i te rekareka anga tapu. TM 11.2

Ko te oko tei tutaki ia no to tatou ora, te atinga aitekore a to tatou Metua i runga i te rangi i te oronga anga mai i Tana Tamaiti kia mate no tatou, e tau kia oronga mai kia tatou i te ariki anga ngateitei i to te rauka anga ia tatou na roto ia Iesu Mesia. I to te Aposetolo Ioane akaraanga i te teitei e te oonu, te atea o te aroa o te Metua ki te tangata nei, kua ki aia i te aka kaka e te akatapu, kare oki e rauka iaia kia tuatua ei akakiteanga i te tapunui o teia aroa kua kapiki aia i to te ao katoa kia akara: “Ka akara ana i te tu o to te Metua aroa ia tatou nei, ko tatou i tapaia e tamariki na te Atua. 1 Ioane 3:1. Eaa ia te puapinga maata tei tuku ia ki runga i te tangata nei. Na roto oki i te ara kua riro mai te tangata nei i raro ake i te akaaere anga a Satani. Na roto oki i te akarongo ki roto i te atinga a te Mesia e riro mai ei te au tamariki a Adamu ei au tamariki na te Atua. Na roto I te apai anga i te tu tangata, kua akateitei te Mesia i te tangata. Kua tuku ia te tangata nei na roto i te pirianga ki te Mesia e rauka’i ia ratou kia karanga ia e e au tamariki na te Atua. TM 11.3

Kare rava oki teia tu aroa e tau kia akaaiteia; e tamariki na te ariki rangi. E papauanga puapinga maata. Tumu no te manakonakoanga! Te aroa aite kore o te Atua no tetai ao tei kore i aroa atu Iaia. Ko te manako e mana akamoraro tona ki runga ake i te vaerua ma te apai i te manako kia akatuikaa ia ki te anoano o te Atua. Ko te maata o tatou kia apii i te tu tapu i roto i te marama o te satauro ko te maata ia i to tatou kite i te aroa ua, takinga meitaki, te akakoreanga ara tei tau atu ki te tu tika o te Atua ko te maata ia i to tatou kite i to te metua vaine aroa i runga i tana tamaiti tei aere ke. TM 12.1