Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

151/338

Bung 10 - Buaina Hun Tênau Zâwk Chu

Khawngaihna kawng khar a nih hmâa buaina hun

Early Writings phêk 33-ah chuan he thu hi kan hmu a: ” . . . Buaina hun a intan hunah chuan Thlarau Thianghlimin kan khat tawh ang a, nasa zâwkin Sabbath thudik kan tlângaupui dâwn a ni.” HTT 92.1

He thu kum 1847-a a sawi a ni a, chutih lai chuan Sabbath serha Isua lo kal lehna nghâkhlel taka thlîrtute chu mi tlêm tê chauh an la ni a. An zîngah rau rau pawh hian Sabbath serh chu Pathian mite leh ring lo mite daidaina atâna thil pawimawh tak a nih ring chu mi tlêm tê chauh an la ni leh ta nghâl a. Tûnah chuan he a thil sawi hi a lo thleng dik mêk a ni tih a hmuh theih tan ta a. “Buaina hun intanna” a tih hian hremna berhbute leih buak a nih hun tûr a kâwk lo va, lei buak a nih hmâ hun rei lo tê chhûng a sawina a ni zâwk; hetih lai hian Krista chu vân biak bûkah a la awm bawk ang. Chutih hunah chuan chhandamna hna chu khâr a ni ang a, leiah hian buaina a lo thleng ang a, hnam hrang hrangte chu an thin a rim êm êm ringawt mai dâwn a ni. Mahse vântirhkoh pathumna chuan a tih tûr chu a hlen chhuak tho ang. - EW 85, 86 (1854). HTT 92.2