Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

150/338

Mihring thu âiin Pathian thu kan zâwm zâwk tûr a ni

Tûnah hian thutak pawmtu zawng zawngte chu Pathian Thu-in a phût zawm awl tak chu an pawisa lo dâwn nge, an zalênna chu an chân zâwk mai dâwn tih thu-ah duhthlanna siam tûrin koh an ni a. Pathian Thu chu kan tlâwmsan a, mihringte siam chawp dân leh thurochhiah te chu kan pawm a nih chuan khawvêl mite zînga kan awm ve pawh phalsak kan ni ang a, kan thil duh ang chu kan leiin kan hralh thei ang a, tin, kan dikna chanvo pawh min zahsak bawk ang. Nimahsela Pathian laka kan rinawm tlat dâwn a nih erawh chuan, khawvêl mite zînga dikna chanvo kan neih vete chu kan chân ngei a ngai thung ang. A chhan pawh Pathian dân dotute chu miin anmahni duh ang sakhua an vawn theihna rahbehsak tûr leh an chhia leh tha hriatna te thununsak tûra an inzâwm khâwm vek tawh vâng a ni. . . . HTT 90.4

Pathian mite chuan sawrkârna fawng chelhtute chu Pathianin a ruatte an ni tih an hria ang a. An thusawi leh an thiltih te hmangin thuâwih taka thawk thîn tûrin an zirtîr ang a, an thuneihna chu anmahni huang chhûngah chauh an hmang a nih chhûng chuan a thianghlim êm êm bawk a nih tih an hrilh ang. Nimahsela an thil phûtte chu Pathianin a phûtte nêna a inkalh a nih erawh chuan mihringte thu aiin Pathian thu chu kan zâwm ngei zâwk tûr a ni. Pathian Thu chu mihringte dân siam âi chuan a chungnung zâwk daih a ni tih kan hria ang a, kan zâwm zâwk bawk tûr a ni. “Kohhranin emaw, sawrkârin a ti si a” tih âi chuan, “Lalpa’n a ti” tih chu kan ngai pawimawh zâwk ang a. Krista lallukhum chu lei lallukhum zawng zawngte chungah kan dah tûr a ni. -HM Nov. 1, 1893. HTT 91.1

Setana chuan mihringte chu a lalna an pawm a nih phawt chuan khawvêla lalram zawng zawng hi pêk vek a tiam a. Mi tam tak chuan chu chu thlahlelin a lalna chu a pawm a, vânram erawh an chân phah thung si. Thil sual tih âi chuan thih daih pawh a tha zâwk a; lemchan âi chuan tlâkchham pawh a tha zâwk a; dâwt sawi âi chuan riltâma awm pawh a tha zâwk bawk. - 4T 495 (1880). HTT 91.2