Povijest Otkupljenja

216/232

59 - Završetak kušnje

Pokazano mi je vrijeme kad je vijest trećeg anđela završila. Božja sila ostala je na Njegovom narodu. On je ispunio svoj posao i pripremio se za vrijeme kušnje koje dolazi. Primio je kasnu kišu, osvježenje Božje prisutnosti, a živo svjedočanstvo je probuđeno. Posvuda je odjekivala posljednja opomena i to je uznemirilo i razjarilo stanovnike na Zemlji koji nisu željeli prihvatiti vijest. PO 302.1

Vidjela sam anđele koji su žurili na Nebo i s Neba. Jedan se anđeo vratio sa Zemlje s priborom za pisanje i izvijestio Isusa da je njegov posao završen i da su spašeni izbrojeni i zapečaćeni. Tada je Isus, koji je služio pred Kovčegom koji je sadržavao Deset zapovijedi, ispustio iz ruku kadionicu. Podigao je ruke i snažnim glasom rekao: “Svršeno je!” Svi su anđeli odložili svoje krune dok je Isus svečano izjavio: “Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!” (Otkrivenje 22,11) PO 302.2

Za svaku osobu je odlučeno - za život ili smrt. Dok je Isus služio u Svetištu, obavljao se sud za umrle pravednike, a zatim za žive. Krist je primio svoje Kraljevstvo ostvarivši pomirenje za svoj narod i izbrisavši njihove grijehe. Stanovnici Kraljevstva su određeni. Vjenčanje Janjeta je završeno. Kraljevstvo i kraljevsko veličanstvo cijelog Neba predano je Isusu i nasljednicima spasenja, a Isus je zavladao kao Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima. PO 302.3

Kako je Isus izlazio iz Svetinje nad svetinjama, zvončići na Njegovoj odjeći su zvonili, a kad ju je napustio, mračni oblak prekrio je stanovnike Zemlje. Sada više nije bilo posrednika između grešnog čovječanstva i uvrijeđenog Boga. Dok je Isus stajao izmeðu Boga i grešnog ljudskog roda, nad ljudima je počivala Božja zaštita, a kad se povukao, zaštita je uklonjena i Sotona je preuzeo punu vlast nad onima koji su se odbili pokajati. PO 302.4

Dok je Isus posredovao u Svetištu, izlijevanje zala nije bilo moguće, ali kad je taj posao završio i kad je posredovanje došlo kraju, više nije bilo ničega što bi sprečavalo Božji gnjev da se sruči na nezaštićenu glavu grešnika koji su omalovažavali spasenje i mrzili ukor. U tom strašnom razdoblju nakon Isusovog posredovanja, Božji narod, koji Biblija naziva svecima, živio je u dosegu svetoga Boga bez posrednika. Svaki je slučaj odlučen, svaki biser izbrojen. Isus je za trenutak zastao u vanjskom prostoru nebeskog Svetišta, a grijesi priznati u vrijeme dok je On bio u Svetinji nad svetinjama stavljeni su na Sotonu, uzročnika grijeha, koji mora pretrpjeti njihovu kaznu. 3 PO 303.1