Svjedočanstva Za Crkvu Vol.1

1/303

SVJEDOČANSTVA ZA CRKVU Vol.1

PREDGOVOR

Ova knjiga — Svjedočanstva za crkvu — namijenjena je vjernicima naše crkve. Pisac svjedočanstava koja se nalaze u ovoj knjizi je E. G. Vajt, jedan od najistaknutijih pisaca naše crkve. U toku svoga dugogodišnjeg rada (od 1844. do 1915.) E. G. Vajt je napisala 43 knjige i brošure, i oko 4 hiljade članaka objavljenih u našim časopisima. SZC 3.1

Od naročitog značaja za crkvu su njene knjige pod naslovom Svjedočanstva za crkvu, kojih ima 9 svezaka. U ovoj knjizi štampan je izbor iz prvih 4 svezaka Svjedočanstava, koji je Izvršio Odbor za objavljivanje Svjedočanstava E. G. Vajt. Ispod svakog naslova objavljenih svjedočanstava označena je godina kada je svjedočanstvo prvi put objavljeno, iz kojeg sveska je uzeto, kao i broj stranica. Skraćenica „Test.«, koja se nalazi ispod svake glave, jeste skraćeni oblik naziva »Testimonies«, što znači »Svjedočanstva«. SZC 3.2

Svjedočanstva za crkvu su duhovna literatura od neprocjenjive vrijednosti. U njima se naglašava potreba ličnog iskustva s Bogom. Ona sadrže skupocjene savjete potrebne vjernicima i propovjednicima. Svjedočanstva za crkvu nisu produkt duha E. G. Vajt; to su poruke koje su joj bile date od Gospoda u mnogobrojnim viđenjima, poruke koje sadrže ukore onima koji griješe i ohrabrenja i utjehe poniznima i vjernima. SZC 3.3

Adventističkoj crkvi Bog je dao jamstvo svoje prisutnosti time što je u njenoj sredini podigao proročki dar. Apostol Ivan ističe da su držanje Božjih zapovijesti i svjedočanstvo Isusovo dva glavna obilježja Božje posljednje crkve (Otkrivenje 12, 17). Iz Otkrivenja 19, 10 vidimo da izraz »svjedočanstvo Isusovo« znači »duh proroštva« ili »dar proroštva«. Ovaj dar manifestirao se kroz E. G. Vajt. Karakteristični znaci koji su se manifestirali kod starih proroka za vrijeme viđenja — prestanak d’isanja i otvorene oči (Danijel 10, 7—10. 15—18; 4 Mojs. 24, 2—4) — mogli su se vidjeti i kod E. G. Vajt kad je bila u viziji, što potvr đuju mnogi očevici njenih viđenja (Dr. M. G. Kellog, Jakov Vajt, J. N. Loughborough, Dr. Drumond i drugi). Ovi fizički znaci nisu jedini dokaz da je E. G. Vajt bila Božji vjesnik. Isus je kazao: »Po rodovima njihovim poznat ćete ih«. (Matej 7, 16. 17.) Život E. G. Vajt i njena djela su odgovarali životu pravog Božjeg vjesnika. Njen život bio je u skladu sa Božjom riječju i sa visokim kršćanskim idealom koji je ona naglašavala u svojim spisima. Takođe i sve ono što je E. G. Vajt napisala potpuno je u suglasnosti sa učenjem Svetoga pisma (Izaija 8, 20). SZC 3.4

E. G. Vajt jasno uči da njeni spisi nisu dati u cilju da nam otkriju neku novu svjetlost, već da objasne velike istine koje su nam date u Svetom pismu. »Preko Svjedočanstava Bog je samo objasnio velike istine koje je već dao ljudima u namjeri da ih probudi i utisne u njih, tako da nitko ne bi imao izgovora.« (Test. sv. V, str. 665.) E. G. Vajt je uvijek isticala da njeni spisi nisu ni zamjena ni dodatak Bibliji. Ona je naglašavala da je Sveto pismo jedino pravilo naše vjere i dužnosti, a njeni spisi imaju za cilj da nam pomognu da bolje razumijemo Bibliju i pozivaju nas da svoj život dovedemo u sklad sa njenim čistim i uzvišenim učenjem. SZC 4.1

Ovaj izbor iz Svjedočanstava uzet je iz bogate riznice Svjedočanstava i sadrži dragocjene savjete za izgradnju zdravog duhovnog života kako pojedinaca tako i crkve. SZC 4.2

Draga braćo i sestre, naša je želja da vam ova Svjedočanstva pomognu da se bolje upoznate sa neiscrpnim bogatstvom Svetog pisma i da vaše spasenje bude utemeljeno i utvrđeno na Onome koji je vječita i nepokolebljiva Stijena istine i Izvor vječnog života.
Beograd, 1959.
SZC 4.3

Glavni odbor
Kršćanske adventističke crkve