Isusov život

1/60

Isusov život

Poglavlje 1—Ispunjenje obećanja o Kristu

Kao što zvijezde sa nepogrješivom tačnošću putuju vječnim stazama svemira, tako se Božja obećanja ostvaruju tačno i na vrijeme. IZ 1.1

“Kada se ispunilo vrijeme, Bog je poslao svoga Sina”. Bog je svojim proviđenjem upravljao plimom ljudskih pobuda i utjecaja, dok svijet nije sazreo za pojavu Spasitelja. IZ 1.2

Ljudi su težili za religijom, koja bi mogla zadovoljiti srce. lako je izgledalo da se svjetlost istine udaljila od čovječanstva, Ipak je u to vrijeme bilo duša koje su težile za istinom, ali su bile ispunjene strahom i žalošću. One su težile za poznanjem živoga Boga i za vječnim životom. Svojim pogledom punim čežnje tražili su Spasitelja, čiji bi dolazak donio svjetlost u njihova srca. IZ 1.3

I izvan jevrejskog naroda bilo je ljudi koji su očekivali dolazak božanskog Učitelja. To su bili nadahnuti učitelji, koji su težili za istinom. Oni su se pojavljivali jedan za drugim kao zvijezde na mračnom nebu, i njihove proročke riječi zapalile su nadu u srcima tisuća neznabožaca. IZ 1.4

Već je oko dvije stotine godina Sveto pismo bilo prevedeno na grčki jezik, koji je u rimskoj imperiji bio u velikoj upotrebi. Očekivanjem Mesije bili su prožeti kako Jevreji, koji su bili rasijani po svim krajevima svijeta, tako, u izvjesnoj mjeri, i neznabošci. Među njima bilo je i takovih koji su shvatali proročanstva Svetoga pisma o Mesiji, i očekivali ga da ih oslobodi od grijeha. Njihovi mudraci su se trudili da dokuče tajnu jevrejske vjere i njihovog simboličnog bogosluženja. Trebalo je, dakle, da dođe pravi tumač, onaj koji je jedini mogao da objasni simbole koji su se odnosili na njega. IZ 1.5

Među Jevrejima bilo je još plemenitih duša, potomaka svete loze, koja je sačuvala znanje o živome Bogu. Ovi su se držali obećanja datog očevima, i njihova se vjera oslanjala na slijedeće Mojsijeve riječi: “Gospod Bog vaš podignuće vam proroka između vaše braće, kao mene; njega poslušajte u svemu što vam kaže”.1 Oni su čitali kako će Bog pomazati svoga Izabranika, “da objavi dobre glase krotkima”, “da zavije ranjene u srcu”, “da objavi sužnjima, slobodu i da oglasi godinu milosti Gospodnje”. IZ 1.6

Istina, malo je bilo onih koji su razumjeli pravu svrhu Kristovog dolaska na svijet. Većina je očekivala Mesiju kao jednog moćnog kneza koji će uspostaviti svoje carstvo u Izraelu i koji će osloboditi svoj narod od rimskog jarma. IZ 2.1

Vrijeme se ispunilo. Čovječanstvo, koje se tokom vjekova iskvarilo prestupanjem Božjih zakona, čeznulo je za Spasiteljem. IZ 2.2

Sotona je tvrdio da načela Božjih zakona isključuju svako oproštenje grijeha. Da je Bog uništio svijet, onda bi sotona imao dovoljno dokaza o istinitosti svojih tvrdnji; onda bi on mogao optuživati Boga i pred ostalim svjetovima. Ali Bog nije uništio svijet, već je poslao svoga Sina da ga spase. U svakom vijeku, u svakom času, pokazivao je Bog svoju ljubav prema palom čovječanstvu. Usprkos ljudskog otpada, Božja se milost jednako izlijevala na svijet. I kada se ispunilo vrijeme, Bog se proslavio darom spasonosne milosti, poslavši svoga Sina svijetu. IZ 2.3

Sotona je smatrao da je uspio da pokvari Božji lik u čovjeku. Isus je došao da obnovi u čovjeku sliku njegovog Stvoritelja. On je došao da istjera demone koji su gospodarili čovjekovom voljom. On je došao da ljude podigne iz grijeha, da obnovi u ljudima karakter po slici svog božanskog karaktera i da nas odjene u svoju slavu. IZ 2.4