מלכי ונביאי ישראל

1/69

מלכי ונביאי ישראל

מבוא

סיפור קורותיהם של מלכי ונביאי ישראל נכלל בכרך ב׳ בסדרה בת חמישה כרכים מעולים, הפורשים בפני הקורא העברי את תולדות ההיסטוריה על פי כתבי הקודש. ספרים עמוקים רבים נכתבו אחרי הספר האחרון בסדרה, אף הם פרי עטה של המחברת המחוננת, אלן גולד ווייט. PK 6.1

במלך שבעים שנות שירותה, בהן נאמה וכתבה באמריקה ומחוץ לה, הציגה הגברת ווייט בפני הציבור את חשיבותם של אירועי ההיסטוריה, וחשפה את השפעותיהם הסמויות מן העין של הצדקה והרוע בחייהם של בני האדם - פועלו הכביר של אלוהים לעומת מעשיו של השטן, האויב הגדול. המחברת שחוננה בתובנה עמוקה על מעשי ידי ההשגחה, מסיטה את המסך וחושפת בפני הקורא השקפת עולם היסטורית, דרכה אירועי העבר לובשים חשיבות נצחית. היא מביעה את השקפת העולם הזו כך: “עוצמתם של עמים ובני אדם אינה טמונה בהזדמנויות, יכולות או כישרונות, בזכותם הם כביכול בלתי מנוצחים; היא אינה טמונה בגדולתם או בכוחם, המהווים מקור לגאוותם. רק גבורתו ותכליתו הנעלה של אלוהים יוכלו להפוך אותם חזקים או כבירים. יחסם לתכליתו של אלוהים הוא זה שחורץ את גורלם.” “ההיסטוריה שנכתבה ביד אדם חושפת את הישגי האדם, ניצחונותיו בשדה הקרב והצלחותיו במעלה הסולם המוביל לגדולה ארצית. אך ההיסטוריה שנכתבה בהשראת ה׳ מתארת את האדם כפי שהשמיים רואים אותו.” כרך זה, “מלכי ישראל והנביאים”, פותח בסיפור מלכותו המהוללת של שלמה המלך בישראל המאוחדת, שבקרבה ניצב היכל ה׳ - לב לבה של עבודת ה׳ האמיתית. כאן יכול הקורא לעקוב אחר התהפוכות בחיי העם הנבחר, שנקרע בין דבקות בה׳ לבין סגידה לאלוהי העמים השכנים. כאן נחשפים בצורה חיה וציורית האירועים הדרמטיים של המאבק העז המתחולל בין המשיח לבין השטן על ליבם ונאמנותם של בני האדם, במהלך תקופה מכרעת בתולדות העולם. הספר גדוש מחקרי אופי מעמיקים ומרתקים של גיבוריו: שלמה, החכם באדם, שחוכמתו לא השכילה להגן עליו מפני החטא; ירבעם, המלך שנהג באנוכיות, והתוצאות המרות של מלכותו; אליהו, הנביא המופתי שלא פחד מאיש; אלישע, נביא השלום והריפוי; אחז, המלך הפחדן והרשע; חזקיה, המלך ירא האלוהים וטוב הלב; דניאל, האיש שאלוהים אהבו; ירמיה, נביא החורבן; חגי, זכריה ומלאכי, נביאי השיקום. ומעל כולם מתנשא ברוב הדר ותהילה מלך המשיח, שפעמיו ממשמשים ובאים, שה האלוהים, הבן היחיד של אלוהים וקורבן התמורה שלנו - התגלמות הקורבנות שסימלו אותו. הכרך הראשון בסדרה, “אבות האומה ונביאי ישראל”, מגולל את תולדות העולם החל מבריאתו וכלה באחרית מלכות דוד; הכרך השני, “מלכי ישראל והנביאים”, פותח במלכות שלמה וחותם בנבואות על עתיד מזהיר. הכרך השלישי ״כמיהת הדורות״ (The Desire of Ages) , עוסק בחייו ובשירותו של ישוע המשיח; והכרך הרביעי, ״מעשי השליחים״, מתאר את תולדות ראשית הקהילה המשיחית. הכרך האחרון בסדרה, ״העימות הגדול״, עוקב אחר קורות העימות הגדול בין המשיח לשטן, מראשיתו ועד ימינו, וכלה באחריתו, שיתרחש על פי הנבואה בעת בריאת הארץ החדשה. כרך זה, המגולל את קורותיהם של מלכי ונביאי ישראל, זכה לתפוצה רבה שהובילה להדפסתו מחדש פעמים רבות מאז ראה אור לראשונה. עתה הוא מוצג לקורא העברי בכריכה מהודרת. ספר זה, הכולל שיעורים עמוקים על אמונה באלוהים ובבן האלוהים, מושיע העולם, וסיפורים על מעשיו הכבירים ונפלאותיו בחייהם של אנשי מופת ואמונה בימי התנ״ך, עשוי להעמיק את חוויתם הרוחנית של הקוראים ולהאיר את עיניהם - זוהי תפילתם של המוציאים לאור ושל חבר הנאמנים של ההוצאה לאור של כתביה של אלן גולד ווייט. PK 6.2

המוציאים לאור