Ajankohtainen tjö

1/25

Ajankohtainen tjö

Alkusanat

Jumalallista käskyä noudattaen seitsemännen päivän adventistit ovat ryhtyneet innokkaasti julistamaan sapattia ja Jeesuksen toista tulemista koskevia totuuksia painotuotteiden välityksellä. Yli sata vuotta jatkuneen evankelisen toimintamme aikana on kirjallisuustyön välityksellä levitetty voimakkaasti kolmannen enkelin sanomaa eri puolille maailmaa. AjT 7.1

Vuosien varrella Ellen G. White on kirjoituksillaan opastanut kirjallisuutemme julkaisemista ja levittämistä. Näissä neuvoissa rinnastetaan totuutta sisältävien kirjo- jemme ja lehtiemme myyntiä sananjulistustyöhön. Kirjojen myyjä käsitetään kirjaevankelistaksi. AjT 7.2

Vuonna 1902 julkaistiin Kolportöörien käsikirja, johon oli koottu E. G. Whiten kolportöörityötämme koskevia lausuntoja. Myöhemmät Ellen G. Whiten kirjallisuustyötämme koskevat neuvot johtivat tämän teoksen laajentamiseen, ja niin ilmestyi suosittu Kolportöörievankelista vuonna 1920. Tämä pikku teos on monilla kielillä julkaistuna saanut laajan levikin. AjT 7.3

Tätä julkaisua laadittaessa on haluttu välttää samojen aiheiden toistoa. Neuvot on järjestetty aiheittain ja niihin on otettu lisänä mukaan joitakin valittuja lausuntoja Ellen G. Whiten kirjoista, lehtiartikkeleista ja käsikirjoitus- arkistosta. Tämä kokoelmateos on valmistettu sopusoinnussa niiden ohjeiden kanssa, jotka E. G. White antoi kirjoitustensa julkaisemisesta hänen kuolemansa jälkeen. Jokaisen lainauksen yhteydessä on lähdeviittaus, jossa mainitaan kirjoitus- tai ensimmäinen julkaisuvuosi. AjT 7.4

Muutamia luonteeltaan toistuvia lausuntoja lukuunottamatta Kolportöörievankelista on kokonaisuudessaan sisällytetty tähän uuteen laitokseen. Kaikki lähdemainin- nat viittaavat alkuperäisiin lähteisiin eivätkä Kolportöörievankelistaan, koska sekin koottiin vasta E. G. Whiten kuoleman jälkeen. AjT 8.1

Julkaisijan vilpitön toivomus on, että kirjallisuustyötämme koskevat neuvot tässä uudessa laajennetussa muodossa saisivat opastaa ja innoittaa kirjaevankelistoja rikkaampaan ja tehokkaampaan palvelukseen Mestarin työssä. AjT 8.2

Ellen G. Whiten julkaisujen säätiö