Ajankohtainen tjö

2/25

Luku 1—Evankelinen kirjallisuustyö

Kirjallisuutemme ja sen tehtävä

Ryhdy painattamaan.” - Eräässä kokouksessa, joka pidettiin Dorchesterissa Massachusettsissa marraskuussa 1848, olin saanut näyn sinetöimissanoman julistuksesta ja sii-tä, että veljien velvollisuutena oli julkaista sitä valoa mikä loisti polullemme. AjT 9.1

Näyn päätyttyä sanoin miehelleni: “Minulla on sinulle sanoma. Sinun on ryhdyttävä painattamaan pientä lehteä ja lähetettävä sitä ihmisille. Olkoon se aluksi pieni. Mutta kun ihmiset lukevat sitä, he lähettävät sinulle varoja, joilla voit jatkaa painattamista, ja se on menestyvä alusta lähtien. Minulle näytettiin, että tästä pienestä alusta lähti aivan kuin valovirtoja, jotka levisivät kirkkaina ympäri maailman.” - LS (1915). AjT 9.2

Totuus helppotajuiseksi. - Julkaisujemme pyhänä tehtävänä on esittää uskomme hengelliset perusteet selvästi, yksinkertaisesti ja helppotajuisesti. Kaikkialla ihmiset tekevät valintansa. He järjestäytyvät joko totuuden ja vanhurskauden lipun tai sitten ylivallasta kiistelevien luopiovaltojen lipun ympärille. Tänä aikana on julistettava Jumalan sanomaa maailmalle niin huomiota herättävästi ja voimakkaasti, että ihmiset joutuvat kasvokkain totuuden kanssa. Heidät on saatava käsittämään sen paremmuus verrattuna niihin lukuisiin harhakäsityksiin, jotka tunkeutuvat etualalle ja pyrkivät, mikäli mahdollista, syrjäyttämään tälle vakavalle ajalle tarkoitetun Jumalan sanan. AjT 9.3

Julkaisujemme tarkoitus on korottaa Jumalaa ja kiinnittää ihmisten huomio hänen sanansa eläviin totuuksiin. Jumala kehottaa meitä kohottamaan, ei omaa lippuamme eikä tämän maailman lippua, vaan hänen totuuden lippunsa.-7T 150, 151 (1902). AjT 10.1

Julkaiskaa valoa ja totuutta. - Maaliskuun 2. päivän iltana 1907 minulle ilmaistiin monia seikkoja julkaisujemme merkityksestä nykyiselle totuudelle ja niistä vähäisistä ponnistuksista, joita veljemme ja sisaremme tekevät seurakunnissa niiden levittämiseksi. AjT 10.2

Minulle on toistuvasti näytetty, että kirjapainojemme tulisi nyt jatkuvasti julkaista valoa ja totuutta. Maailman kirkot ovat tänä aikana hengellisessä pimeydessä. Tietämättömyys hengellisistä asioista on peittänut näkyvistä Jumalan ja totuuden. Pahuuden joukot voimistuvat. Saatana tuudittaa häneen liittyneet siihen uskoon, että hän saa toimenpiteillään maailman valtaansa. Samalla kun osittainen toimettomuus on saanut sijaa kirkossa, saatana on joukkoineen kiihkeässä toiminnassa. Kristinuskoa tunnustavat kirkot eivät käännytä maailmaa; ne ovat itse itsekkyyden ja ylpeyden turmelemia ja tarvitsevat keskuuteensa Jumalan käännyttävän voiman kokemista, ennen kuin voivat johtaa muita puhtaammalle tai korkeammalle tasolle. - 9T 65 (1909). AjT 10.3

Nopea valon levittäjä. - Kirjallisuustyön tulisi olla välikappale, jonka avulla nykyisen totuuden pyhä valo saadaan nopeasti leviämään maailmaan. Kirjapainoistamme nykyään tulevien julkaisujen tulee olla luonteeltaan sellaisia, että ne vahvistavat jokaista vaarnaa ja pylvästä siinä uskossa, joka rakentuu Jumalan sanalle ja hänen Henkensä ilmoituksille. AjT 10.4

Totuuden, jonka Jumala on antanut omilleen näinä viimeisinä päivinä, tulisi pitää heidät lujina silloin, kun seurakuntaan tulee väärien teorioiden esittäjiä. Totuuden, joka on kestänyt vihollisen hyökkäykset yli puolen vuosisadan ajan, täytyy vieläkin olla Jumalan kansan varmuutena ja lohtuna. AjT 10.5

Elämällä tarkoin epäitsekästä elämää voimme todistaa niille, jotka eivät ole uskossa, että meillä on Jumalan sanan totuus. Emme saa tehdä uskoamme pilkan alaiseksi, vaan meidän on aina pidettävä esimerkkinämme häntä, joka vaikka olikin taivaan Ruhtinas, alentui elämään itsensä kieltävää ja uhrautuvaa elämää osoittaakseen Isänsä sanan vanhurskaaksi. Päättäkäämme kukin tehdä parhaamme, jotta hyvien tekojemme valo loistaisi maailmalle.-9T 69, 70 (1909). AjT 11.1

Ihmisten valmistaminen kohtaamaan Jumalaa. - Kirjapainoistamme lähetettävien julkaisujen tulee valmistaa ihmiset kohtaamaan Jumalaa. Kaikkialla maailmassa niiden'tulee suorittaa samaa työtä, jota Johannes Kastaja teki juutalaisväestölle. Jumalan profeetan hätkähdyttävät varoitussanomat herättivät ihmisiä maailmallisista unelmista. Hänen välityksellään Jumala kutsui luopunutta Israelia parannukseen. Julistamalla totuutta hän paljasti suosittuja harhaluuloja. Päinvastoin kuin silloiset väärät teoriat hänen opettamansa totuus ilmeni ikuisen varmana. Johanneksen sanoma kuului: “Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle” (Matt. 3: 2). Kirjapainoistamme tulevien julkaisujen on tänään julistettava maailmalle tätä samaa sanomaa. — AjT 11.2

Ja kustannusliikkeemme tulevat suureksi osaksi suorittamaan sen toisen enkelin työn, joka tulee alas taivaasta varustettuna suurella vallalla ja joka valaisee maan kirkkaudellaan [Ilm. 18: 1]. - 7T 139, 140 (1902). AjT 11.3

Julkaisuja kaikkialle. - Julkaisujemme tulisi levitä kaikkialle. Niitä tulee julkaista monilla kielillä. Kolmannen enkelin sanomaa tulee julistaa sekä tällä tavalla että henkilökohtaisesti opettamalla. Herätkää te, jotka uskotte tälle ajalle tarkoitetun totuuden. Teidän velvollisuutenne on nyt kerta kaikkiaan valmistaa sellaisia välineitä, joita totuutta ymmärtävät voivat käyttää sanoman julistami- seen. Osa julkaisujemme myynnistä saatavasta rahasta pitäisi käyttää lisäämään tuotantomahdollisuuksiamme saadaksemme enemmän kirjallisuutta avaamaan sokeita silmiä ja raivaamaan sydämen uudispeltoa. - 9T 62 (1909). AjT 11.4

Sananjulistajan ääni ei yllä kaikkialle. On monia paikkoja, joihin voivat päästä vain julkaisumme - kirjat, lehdet ja traktaatit, jotka ovat täynnä ihmisten tarvitsemia Raamatun totuuksia. Kirjallisuuttamme tulee levittää kaikkialle. Totuutta tulee kylvää kaikkien vetten varsille, sillä emme tiedä, tuoko onnistuu vai tämä. Saatamme erehtyä pitämään epäviisaana kirjallisuuden antamista juuri niille, jotka olisivatkin kaikkein vastaanottavaisim- pia totuudelle. Emme tiedä, mitä seurauksia voi olla siitä, että annamme pois lehtisen, joka sisältää nykyistä totuutta.-Kk 127, 1909. AjT 12.1

Lähestymme nopeasti loppua. Meidän tulee ottaa tehtäväksemme sellaisten kirjojen ja lehtien painaminen ja levittäminen, jotka sisältävät tälle ajalle tarkoitettua totuutta. - 8T 89 (1904). AjT 12.2

Kaikkialle maailmaan. - Julkaisuja tulee painattaa monin verroin enemmän ja levittää kuin syksyn lehtiä. Nämä hiljaiset sanansaattajat valistavat ja muovaavat tuhansien mielen kaikkialla maailmassa. - RH 21. 11. 1878. AjT 12.3

Joka kielelle. - Kaupungista toiseen, maasta toiseen heidän [kirjaevankelistojen] tulee viedä julkaisuja, jotka sisältävät lupauksen Vapahtajan pikaisesta tulosta. Näitä julkaisuja tulee kääntää joka kielelle, sillä evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa. Jokaiselle työntekijälle Kristus lupaa jumalallista tehokkuutta, joka saa hänen toimintansa menestymään. - 9T 34 (1909). AjT 12.4

Valistamaan koko maailman. - Maailman tulee saada totuuden valoa kirjojemme ja aikakauslehtiemme sisältämän evankelioivan sanan välityksellä. - 9T 61 (1909). AjT 12.5

Kirjoistamme ja lehdistämme tulee lähteä kirkkaita valonsäteitä valistamaan maailmaa nykyisellä totuudella. -8T87 (1904). AjT 12.6