Alfa Ja Omega, Vol. 8

106/115

Luku 14—Taistelun lopputulos

Jumalattomien herättäminen

Tuhatvuotiskauden lopussa Kristus tulee jälleen maan päälle. Pe-lastettujen joukko ja enkelisaattue seuraavat häntä. Astuessaan alas pelottavassa majesteettiudessaan hän herättää jumalattomina kuolleet saamaan rangaistuksensa. Nämä tulevat esille mahtavana joukkona, lukemattomana niin kuin meren hiekka. Mikä suuri ero onkaan näiden ja ensimmäisessä ylösnousemuksessa herätettyjen välillä! Vanhurskaat olivat puetut katoamattomaan nuoruuteen ja kauneuteen, kun taas jumalattomissa näkyy sairauden ja kuoleman merkit. AO8 164.1

Jokainen tuossa suunnattoman suuressa joukossa kääntyy katso-maan Jumalan Pojan kirkkautta. Yhteen ääneen jumalattomien joukko huudahtaa: »Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.» Nämä sanat eivät johdu rakkaudesta Jeesukseen. Totuuden voima pakottaa ne esille heidän vastahakoisilta huuliltaan. Kun jumalattomat nousevat haudastaan, heissä on sama vihamielisyys Kristusta kohtaan ja sama kapinan henki kuin sinne joutues-saankin. Heillä ei ole oleva uutta armonaikaa menneen elämänsä puutteellisuuksien korjaamiseen. Siitä ei olisi mitään hyötyä. Heidän rikollisen elämänsä aika ei ole pehmittänyt heidän sydäntään. Jos heille annettaisiin toinen koeaika, he käyttäisivät sen samalla tavalla kuin ensimmäisenkin vältellen Jumalan vaatimuksia ja lietsoen kapinaa häntä vastaan. AO8 164.2