Alfa Ja Omega, Vol. 8

105/115

Jumalattomien tuomio

Niinä tuhantena vuotena, jotka ovat ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välillä, pidetään jumalattomien tuomio. Apostoli Paavali viittaa tähän tuomioon Kristuksen toista tulemista seuraavana tapahtumana, kun hän kirjoittaa: »Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pi-meyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset » (1 Kor. 4: 5). Daniel todistaa, että vanhaikäisen tullessa »oikeus annettiin Korkeimman pyhille » (Dan. 7: 22). Tähän aikaan vanhurskaat hallitsevat kuninkaina ja Jumalan pap-peina. Johannes sanoo Ilmestyskirjassa: »Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta.» »He tulevat olemaan Jumalan ja Kristuk-sen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta» (Ilm. 20: 4, 6). Tähän aikaan »pyhät tulevat maailman tuomitsemaan », kuten Paavali on ennustanut (1 Kor. 6: 2, 3). Yhdessä Kristuksen kanssa he tuomitsevat ju-malattomat vertaillen heidän tekojaan lakikirjaan Raamattuun ja ratkaisten jokaisen henkilön asian sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt. Juma-lattomien kärsittäväksi tulevan rangaistuksen suuruus määrätään heidän tekojensa mukaan ja merkitään heidän nimensä kohdalle kuoleman kirjaan. AO8 162.3

Kristus ja hänen kansansa tuomitsevat myös saatanan ja pahat enkelit. Sanoohan Paavali: »Ettekö tiedä, että me tulemme tuomit semaan enkeleitä?» Ja Juudas selittää, että Herra »ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon» (Juud. 6). AO8 162.4

Tuhannen vuoden päättyessä tapahtuu toinen ylösnousemus. Silloin jumalattomat herätetään kuolon unestaan, ja he tulevat Jumalan eteen heille kirjoitetun tuomion täytäntöönpanoa varten. Tämän mukaisesti sanotaan Ilmestyskirjassa vanhurskaiden ylösnousemusta koskevan kuvauksen jälkeen: »Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. » Ja Jesaja sanoo jumalattomista: »Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään» (Ilm. 20: 5; Jes. 24: 22). AO8 163.1