Alfa Ja Omega, Vol. 8

11/115

Armon vaikutus pahan vastapainona

Jumala sanoo: »Minä panen vai-non.» Tätä vihollisuutta ei ole luonnostaan. Kun ihminen rikkoi Jumalan lakia, hänen luontonsa turmeltui, ja hän oli sovussa eikä ristiriidassa saatanan kanssa. Luonnostaan ei ole vihollisuutta syntisen ihmisen ja synnin al-kuunpanijan välillä. Molemmat turmeltuivat luopumuksen kautta. Luopiolla ei ole koskaan rauhaa, paitsi silloin kun hän saa myötätuntoa ja kannatusta toisten suostuttelusta seuraamaan esimerkkiään. Tästä syystä lan-genneet enkelit ja jumalattomat ihmiset liittyvät hirvittävään to-veruuteen. Jos Jumala ei olisi erikoisella tavalla tullut väliin, saatana ja ihminen olisivat tehneet liiton taivasta vastaan. Saatanaan kohdistuvan vihan hautomisen sijasta koko ihmisperhe olisi yhdistynyt vastustamaan Jumalaa. AO8 21.2

Saatana vietteli ihmisen tekemään syntiä, samoin kuin hän oli aiheuttanut enkelien kapinan, saadakseen siten tukea taistelussaan taivasta vastaan. Hänen ja langenneiden enkelien välillä ei ollut mitään erimielisyyttä Kristukseen kohdistuvan vihan suhteen. Vaikka he olivat erimielisiä kaikissa muissa asioissa, he olivat lujasti liittyneet yhteen vastustaessaan maailmankaikkeuden hallitsijan auktoriteettia. Mutta kun saatana kuuli, että tulisi olemaan vihollisuus hänen ja vaimon siemenen välillä, hän tiesi, että hänen pyrkimyksiään turmella ihmisluontoa tultaisiin häiritsemään ja ihminen jollakin tavoin tulisi kykeneväksi vastustamaan hänen valtaansa. AO8 21.3

Saatanan vihollisuus ihmiskuntaa kohtaan syttyi sen tähden, että ihmiset ovat Kristuksen kautta Jumalan rakkauden ja armon kohteina. Hän tahtoo vastustaa Jumalan suunnitelmaa ihmisen pelastamiseksi ja häväistä Jumalaa rumentamalla ja saastuttamalla hänen kättensä tekoa. Hän haluaa tuottaa surua taivaassa ja täyttää maan kurjuudella ja hävityksellä. Hän selittää kaiken tämän pahan Jumalan työn tulokseksi hänen luodessaan ihmisen. AO8 21.4

Kristuksen sieluun istuttama armo herättää ihmisessä viholli-suuden saatanaa kohtaan. Ilman tätä armon muuttavaa ja uudistavaa voimaa ihminen olisi jatkuvasti saatanan vanki, aina valmis pal-velemaan ja noudattamaan hänen käskyjään. Mutta sielun uusi peri-aate synnyttää taistelun siellä, missä ennen vallitsi rauha. Kristuksen antama voima tekee ihmisen kykeneväksi vastustamaan tuota väkivaltaista tyrannia. Kuka hyvänsä vihaa syntiä sen sijaan, että rakastaisi sitä, ja voitollisesti vastustaa sydämessään hallinneita intohimoja, hän seuraa periaatetta, joka on ylhäältä kotoisin. AO8 22.1