Alfa Ja Omega, Vol. 8

76/115

Ahdistusta uskollisilla

Tänä vainon aikana koetellaan Herran palvelijain uskoa. He ovat uskollisesti julistaneet varoitusta luottaen ainoastaan Jumalaan ja hänen sanaansa. Jumalan Henki, joka on vaikuttanut heidän sydämeensä, on vaatinut heitä puhumaan. Pyhän innon ja voimakkaan jumalallisen vaikutuksen kannustamina he ryhtyivät täyttämään velvollisuuttaan laskematta niitä seurauksia, jotka koi-tuisivat Jumalan heille antaman sanan puhumisesta kansalle. He eivät ole tavoitelleet maallisia etuja eivätkä ole pyrkineet säilyttämään mainettaan tai edes henkeään. Mutta kun vastustuksen ja moitteen myrsky puhkeaa, jotkut ovat valmiit hämmästyneinä huudahtamaan: »Jos me olisimme edeltäpäin nähneet sanojemme seuraukset, me olisimme vaienneet.» He ovat vaikeuksien saar-tamat. Saatana ahdistaa heitä voi-makkailla kiusauksilla. Työ, johon he ovat ryhtyneet, näyttää suuresti ylittävän heidän mahdollisuutensa. Heitä uhataan perikadolla. Innostus, joka heitä aikaisemmin elähdytti, on kadonnut, kuitenkaan he eivät voi kääntyä takaisin. Silloin he tuntien täydellisen avuttomuutensa pakenevat kaikkivaltiaan Jumalan luo anomaan voimaa. He muistavat, että heidän puhumansa sanat eivät olleet heidän omiaan vaan hänen, joka käski heitä julistamaan varoitusta. Jumala antoi totuuden heidän sydämeensä, eivätkä he voineet jättää sitä julistamatta. AO8 115.1

Samanlaisia koetuksia on Jumalan miehillä ollut menneinäkin aikoina. Wycliff, Hus, Luther, Tyndale, Baxter ja Wesley vaativat, että kaikki opit oli koeteltava Raamatulla, ja selittivät olevansa halukkaat hylkäämään kaiken, minkä se tuomitsi. Vaino riehui näitä miehiä vastaan säälimättömällä raivolla, mutta he eivät lakanneet julistamasta totuutta. Kirkon historian eri aikakausiin on painanut leimansa jonkin erityisen totuuden kehittyminen, joka on vastannut Jumalan kansan tarpeita tuona aikana. Jokaisen uuden totuuden on täytynyt taistella vihaa ja vastustusta vastaan. Uuden totuuden valosta ja siunauksesta osallistuneita on kiusattu ja koeteltu. Herra antaa kansalle erityisen totuuden silloin, kun se sitä tarvitsee. Kuka rohkenee kieltäytyä tekemästä sitä tunnetuksi? Hän käskee palvelijoitaan esittämään armon viimeisen kutsun maailmalle. He eivät voi vaieta asettamatta sieluaan vaaralle alttiiksi. Kristuksen lähettiläillä ei ole mitään tekemistä seurausten kanssa. Heidän on täytettävä velvollisuutensa ja jätettävä seuraukset Jumalan huostaan. AO8 115.2

Kun vastustus tulee ankarammaksi, Jumalan palvelijat joutu- vat jälleen ymmälle, sillä heistä näyttää, että he itse ovat syypäät ahdinkoonsa. Mutta omatunto ja Jumalan sana vakuuttavat, että heidän menettelytapansa on oikea. Vaikka koetukset jatkuvat, he saavat voimaa niiden kestämiseen. Taistelu tulee kiivaammaksi ja ankarammaksi, mutta heidän uskonsa ja rohkeutensa lisääntyvät sitä mukaa kuin niitä tarvitaan. Heidän todistuksensa kuuluu: »Me emme uskalla maailman suosion tähden väärentää Jumalan sanaa ja jakaa hänen pyhää lakiaan siten, että julistamme yhden osan tärkeäksi ja toisen osan epäoleelliseksi. Herra, jota me palvelemme, kykenee pelastamaan meidät. Kristus on voittanut maailman vallat. Pelkäisimmekö me voitettua maailmaa?» AO8 115.3

Vaino eri muodoissaan johtuu perussyystä, joka on vaikuttamassa niin kauan, kuin saatana on ole-massa ja kristillisyydellä on elin-voimaa. Ei kukaan voi palvella Ju-malaa kohtaamatta pimeyden val-tojen vastustusta. Pahat enkelit hyökkäävät hänen kimppuunsa, koska he pelkäävät hänen vaiku-tuksensa riistävän saaliin heidän käsistään. Pahat ihmiset, joita hänen esimerkkinsä nuhtelee, koettavat yhdessä pimeyden enkelien kanssa houkuttelevilla kiusauksilla erottaa hänet Jumalasta. Jos tämä ei onnistu, niin koetetaan väkivallalla pakottaa omaatuntoa. AO8 116.1