Alfa Ja Omega, Vol. 8

72/115

Yleismaailmallinen nousu Jumalan käskyjä vastaan

Kauhea on se loppunäytös, johon maailma on ajautumassa. Maan vallat yhtyvät taisteluun Jumalan käskyjä vastaan ja antavat määräyksen, joka velvoittaa »kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat» (Ilm. 13: 16) väärää sapattia viettämällä mukautumaan kirkon ta-poihin. Kaikkia, jotka kieltäytyvät noudattamasta tätä määräystä, rangaistaan yhteiskunnan lain mukaan, ja lopulta selitetään, että he ansaitsevat kuoleman. Toisaalta Jumalan laki, joka määrää Luojan lepopäivän, vaatii kuuliaisuutta ja uhkaa Jumalan vihalla kaikkia, jotka rikkovat hänen käskynsä. AO8 111.1

Jokainen, joka on saanut tästä riitakysymyksestä selvän näkemyksen ja sitten hylkää Jumalan jäin noudattaakseen ihmisten säädöstä, ottaa pedon merkin. Hän ottaa vastaan sille vallalle osoittamansa kuuliaisuuden merkin, jota hän tottelee mieluummin kuin Jumalaa. Taivaasta tullut varoitus kuuluu: »Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan» (Ilm. 14: 9,10). AO8 111.2

Mutta Jumalan viha ei kohtaa ketään, ennen kuin totuus on hänelle selvinnyt ja hän vastoin parempaa tietoaan on sen hylännyt. On monia, joilla ei ole koskaan ollut tilaisuutta kuulla meidän aikaamme koskevia erityisiä totuuksia. Neljännen käskyn velvoittavuutta ei ole heille koskaan esitetty oikeassa valossa. Hän, joka tuntee jokaisen sydämen ja tutkii jokaisen vaikuttimen, ei jätä ketään, joka haluaa tietoa totuudesta, kiistanalaisten kysymysten petettäväksi. Mainitun määräyksen noudattamista ei vaadita tietämättömältä kansalta. Jokainen on saava kylliksi valoa tehdäkseen älykkään ratkaisun. AO8 111.3

Sapatin vietto on oleva suuri kuuliaisuuden koe, sillä tämä on se totuuskohta, josta erityisesti väitellään. Kun ihmisten kestettäväksi asetetaan viimeinen koe, silloin tullaan vetämään rajaviiva niiden välille, jotka palvelevat Jumalaa ja niiden, jotka eivät häntä palvele. Samoin kuin väärän sapatin noudattaminen sopusoinnussa maan lain kanssa ja ristiriidassa neljännen käskyn kanssa on julkinen tunnustus kuuliaisuudesta Jumalaa vastustavalle vallalle, samoin oikean sapatin viettäminen kuuliaisena Jumalan laille on todistus uskollisuudesta Luojaa kohtaan. Samalla kun toiset ottavat pedon merkin vastaanottamalla maalliselle vallalle osoitetun kuu-liaisuuden merkin, toiset, jotka valitsevat Jumalalle osoitetun uskollisuuden merkin, saavat Jumalan sinetin. AO8 111.4