Alfa Ja Omega, Vol. 8

64/115

Raamattuun pitäytymisen välttämättömyys

Ne, jotka koettavat noudattaa Jumalan kaikkia käskyjä, joutuvat kokemaan vastustusta ja pilkkaa. He voivat kestää vain pysymällä Jumalan yhteydessä. Voidakseen voitollisesti selvitä edessään olevasta koetuksesta heidän täytyy ymmärtää Jumalan tahto sellaisena, kuin se on ilmaistuna hänen sanassaan. He voivat kunnioittaa häntä ainoastaan silloin, kun heillä on oikea käsitys hänen luonteestaan, hallinnostaan ja tarkoi-tuksistaan ja kun he toimivat niiden mukaisesti. Vain ne, jotka ovat varustaneet mielensä Raamatun totuuksilla, tulevat kestämään viimeisessä suuressa taistelussa. Jokaista koetellaan tällä tutkivalla kysymyksellä: »Onko minun toteltava ennemmin Jumalaa kuin ihmisiä?» Ratkaiseva hetki on jo nyt käsillä. Olemmeko laskeneet elämämme perustuksen Jumalan muuttumatto-man sanan kalliolle? Olemmeko valmistuneet kestävästi puolustamaan Jumalan käskyjä ja Jeesuksen uskoa? AO8 102.2

Ennen ristiinnaulitsemistaan Vapahtaja selitti opetuslapsilleen, että hän oli tuleva surmatuksi ja nouseva jälleen ylös haudasta. Enkeleitä oli saapuvilla painaakseen hänen sanansa heidän mieleensä ja sydämeensä. Mutta opetuslap set odottivat ajallista vapautusta Rooman ikeestä, eivätkä he voineet sietää ajatusta, että hän, jo-hon heidän kaikki toiveensa kes-kittyivät, kärsisi häpeällisen kuoleman. Ne sanat, jotka heidän olisi pitänyt muistaa, he unohtivat, ja kun koetuksen aika tuli, he olivat valmistumattomia. Jeesuksen kuolema teki tyhjäksi heidän toivonsa yhtä täydellisesti, kuin jos hän ei olisi heitä ennakolta varoittanutkaan. Raamatun ennustukset ilmoittavat meille tulevaisuuden yhtä selvästi kuin Kristuksen sanat avasivat sen opetuslapsille. Armonajan päättymiseen liittyvät tapahtumat ja valmistautuminen ahdistuksen aikaa varten on selvästi esitetty. Mutta suuret joukot tietävät näistä totuuksista yhtä vähän, kuin jos niitä ei olisi koskaan ilmoitettu. Saatana on valmiina hävittämään jokaisen vaikutuksen, joka tekisi ihmiset viisaiksi pelastukseen, ja ahdistuksen aika yllättää heidät val-mistumattomina. AO8 102.3

Kun Jumala lähettää ihmisille varoituksia, jotka ovat niin tärkeitä, että ne esitetään keskitaivaalla lentävien pyhien enkelien julistamiksi, hän odottaa, että jokainen järjellinen ihminen ottaisi niistä vaarin. Niiden kauheiden rangaistusten, joilla uhataan pedon ja sen kuvan kumartajia (Ilm. H: 9—11), tulisi johtaa kaikki ahkerasti tutkimaan Raamatun ennustuksia, jotta kaikki saisivat selville, mikä on pedon merkki ja miten sen ottamisen voi välttää, Mutta suuret kansanjoukot kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Ajatellen viimeisiä päiviä apostoli Paavali selitti: »Aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia» (2 Tim. 4: 3). Se aika on käsillä. Monet vieroksuvat Raamatun totuutta, koska se on ristiriidassa syntisen, maailmaa rakastavan sydämen halujen kanssa, ja saatana esittää harhakäsityksiä, joita he rakastavat. AO8 103.1

Mutta Jumalalla tulee olemaan maan päällä kansa, joka pitää Raamattua ja yksin Raamattua kaikkien oppien mittapuuna ja kaikkien uudistusten pohjana. Ei enemmistön mielipidettä, oppineiden käsityksiä, tieteen johto-päätöksiä eikä kirkolliskokousten uskontunnustuksia tai päätöksiä, jotka ovat yhtä lukuisia ja ristiriitaisia kuin ne kirkkokunnat, joita ne edustavat - ei mitään näistä eikä näitä kaikkia yhdessä ole pidettävä todisteena uskonnollisen opinkohdan puolesta tai sitä vastaan. Ennen kuin hyväksymme mitään oppia tai käskyä, on sen tueksi vaadittava selvä »Näin sanoo Herra». AO8 103.2