Alfa Ja Omega, Vol. 8

47/115

Erehtymättömyysvaatimus ja uskonvapauden kieltäminen

Ovatko nämä henkilöt unohtaneet sen erehtymättömyysvaatimuksen, josta tämä ylpeä valta on pitänyt kiinni kahdeksansataa vuotta? Sen sijaan, että olisi hylännyt tämän vaatimuksen, Rooman kirkko yhdeksännellätoista vuosisadalla uudisti sen jyrkemmin kuin koskaan ennen. Kun Rooma väittää, »ettei kirkko ole koskaan erehtynyt eikä kirjoitusten mukaan milloinkaan voi erehtyä»382, miten se voi luopua niistä periaat-+ teista, jotka ohjasivat sen toimintaa menneinä aikoina? AO8 71.3

Paavinkirkko ei tule milloinkaan luopumaan erehtymättömyysvaatimuksestaan. Kaikkea, mitä se on tehnyt vainotessaan niitä, jotka ovat, hylänneet sen uskonkappaleet, se pitää oikeana. Ja eiköhän se uudistaisi samoja tekoja, jos siihen tulisi tilaisuus? Jos ne esteet, joita maalliset hallitukset nyt asettavat, poistettaisiin ja Rooma saisi jälleen entisen valtansa, niin pian sen tyrannius ja vainoaminen heräisivät uuteen eloon. AO8 73.1

Muuan tunnettu kirjailija on lausunut paavillisen pappisvallan suhteesta omantunnon vapauteen ja niistä vaaroista, jotka uhkaavat erityisesti Yhdysvaltoja tuon pap-pisvallan suunnitelmien menesty-misen johdosta: AO8 73.2

»On useita, jotka ovat taipuvaisia pitämään kaikkea pelkoa roo-malaiskatolisen kirkon suhteen Yhdysvalloissa kiihkoiluna tai lap-sellisuutena. Sellaiset eivät näe katolisuuden luonteessa ja asenteessa mitään vihamielisyyttä meidän vapaita laitoksiamme kohtaan eivätkä huomaa mitään pahaenteistä sen kasvamisessa. Verratkaamme siksi muutamia meidän hallitusmuotomme pääperiaatteita katolisen kirkon periaatteisiin. AO8 73.3

»Yhdysvaltain perustuslaki takaa kaikille omantunnonvapauden. Mikään ei ole kallisarvoisempaa tai tärkeämpää kuin tämä. Paavi Pius IX sanoo kiertokirjeessään 15. p:ltä elokuuta 1854: ‘Omantunnonvapautta puoltavat mielettömät ja väärät opit eli hourailut ovat mitä turmiollisimpia erheitä - ruttoa, jota valtiossa on pelättävä enemmän kuin mitään muuta.’ Joulukuun 8. p:nä 1864 päivätyssä kiertokirjeessään sama paavi julistaa pannaan ‘ne, jotka puolustavat omantunnon ja juma-lanpalveluksen vapautta’, sekä ‘kaikki, jotka väittävät, ettei kirkolla ole oikeutta käyttää pakkoa’. AO8 74.1

»Rooman rauhaa rakastava esiintymistapa Yhdysvalloissa ei merkitse mielenmuutosta. Se on suvaitsevainen siellä, missä se on voimaton. Piispa O’Connor sanoo: ‘Uskonnonvapautta suvaitaan ai-noastaan niin kauan, kuin sen vastakohtaa ei voida toteuttaa ilman katoliselle maailmalle koituvaa vaaraa.’ St. Louisin arkkipiispa sanoi kerran: ‘Harhaoppisuus ja epäusko ovat rikoksia, ja kristillisissä maissa, kuten esim. Italiassa ja Espanjassa, missä kaikki ihmiset ovat katolilaisia ja missä katolinen uskonto on maan lain tärkeänä osana, niistä rangaistaan kuten muistakin rikoksista.’ »Jokainen katolisen kirkon kardinaali, arkkipiispa ja piispa vannoo paaville uskollisuudenvalan, jossa esiintyvät seuraavat sanat: ‘Harhaoppisia, lahkolaisia ja meidän edellä mainitun herramme (paavin) tai hänen ennen mainittujen seuraajiensa vastustajia minä tahdon vainota ja vastustaa kaikin voimin.’»383 AO8 74.2