Alfa Ja Omega, Vol. 8

45/115

Raamatussa ainoa turva petoksia vastaan

Profeetta Jesaja sanoo: »Kun he sanovat teille: ‘Kysykää vainajaja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat’, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta? ‘Pysykää laissa ja todistuksessa!’ Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole» (Jes. 8: 19, 20). Jos ihmiset olisivat halukkaita vastaanottamaan Raamatussa niin selvästi esitetyn ihmisen luontoa ja kuolleiden tilaa koskevan totuuden, he näkisivät, että spiritismin väitteet ja ilmestykset ovat lähtöisin saatanasta, joka toimii valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Mutta sen sijaan, että luopuisivat lihalliselle sydämelle mieluisasta rajattomasta vapaudesta ja hylkäisivät helmasyntinsä, monet sulkevat silmänsä valolta ja varoituksista välittämättä jatkavat syntistä uraansa, samalla kun saatana virittää ansansa heidän ympärilleen ja he tulevat hänen saaliikseen. He »eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen» (2 Tess. 2:10,11). AO8 68.1

Ne, jotka vastustavat spiritistien oppeja, eivät taistele ainoastaan ihmisiä vaan myös saatanaa ja hänen enkeleitänsä vastaan. He ovat ryhtyneet taisteluun hallituksia vastaan ja valtoja vastaan ja pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Saatana ei luovuta aluettaan tuumaakaan, ennen kuin taivaan lähettiläät pakottavat hänet perääntymään. Jumalan kansan pitäisi kyetä kohtaamaan hänet Vapah-tajamme tavoin sanoilla: »Kirjoitettu on.» Saatana voi käyttää raamatunkohtia nyt niin kuin Kristuksenkin aikana, ja hän tulkitsee ne väärin saadakseen ne tukemaan petoksiaan. Niiden, jotka haluaisivat pysyä lujina tänä vaarallisena aikana, täytyy itse ymmärtää Raamatun todistuksia. AO8 68.2

Monille riivaajain henget esiintyvät rakkaina sukulaisina tai ystävinä ja esittävät heille mitä vaarallisimpia harhaoppeja. Nämä vierailijat vetoavat meidän hellimpiin tunteisiimme ja tekevät ihmeitä väitteittensä tueksi. Meidän täytyy olla valmistuneita vas-tustamaan heitä sillä Raamatun totuudella, että kuolleet eivät tiedä mitään ja että ne henget, jotka esiintyvät kuolleiden henkinä, ovat riivaajahenkiä. AO8 68.3

Aivan edessämme on koetuksen hetki, »joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat» (Ilm. 3: 10). Kaikki, joiden usko ei ole lujasti kiinnitetty Jumalan sanaan, tulevat eksytetyiksi ja voitetuiksi. Saatana vaikuttaa »kaikilla vääryyden viettelyksillä» saadakseen ihmisten lapset valvontaansa, ja hänen petoksensa lisääntyvät jatkuvasti. Mutta hän saavuttaa tarkoituksensa vain silloin, kun ihmiset vapaaehtoisesti myöntyvät hänen viettelyksiinsä. Ne, jotka vilpittömästi haluavat oppia tuntemaan totuuden ja pyrkivät puhdistamaan sielunsa kuu-liaisuudessa ja tekemään siten kaiken voitavansa valmistuakseen taisteluun, löytävät varman suojan totuuden Jumalassa. Meillä on Vapahtajan lupaus: »Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat» (Ilm. 3: 10). Hän lähettäisi mieluummin kaikki taivaan enkelit suojelemaan kansaansa kuin antaisi ainoankaan häneen luottavan sielun joutua tappiolle taistelussa saatanaa vastaan. AO8 68.4

Profeetta Jesaja esittää, miten jumalattomat joutuvat kauheaan petokseen, joka saa heidät luule-maan olevansa turvassa Jumalan tuomioilta ja sanomaan: »Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopi-muksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen » (Jes. 28: 15). Tässä kuvattuun luokkaan kuuluvat ne, jotka itsepintaisessa katumattomuudessaan lohduttavat itseään sillä vakuutuksella, ettei syntiselle tule mitään rangaistusta synnistä, vaan kaikki ihmiset, miten turmeltuneita he lienevätkin, pääse-vät taivaaseen ja tulevat Jumalan enkelien kaltaisiksi. Mutta vielä huomattavamman liiton kuoleman ja tuonelan kanssa tekevät ne, jotka hylkäävät ne totuudet, mitkä taivas on antanut vanhurskaiden suojaksi hädän aikana, ja niiden asemesta ottavat turvakseen saatanan tyrkyttämät valheet - spiritismin petolliset väit-teet AO8 69.1

Tämän sukupolven ihmisten so-keus on hämmästyttävä, suorastaan sanoin kuvaamaton. Tuhannet hylkäävät Jumalan sanan epä-luotettavana ja hyväksyvät haluk-kaasti saatanan petolliset väitteet. Epäilijät ja pilkkaajat leimaavat tekopyhiksi ne, jotka kilvoitelevat profeettain ja apostolien uskon puolesta. He huvittavat itseään tekemällä pilaa Raamatun vakavista opetuksista, jotka koskevat Kristusta ja pelastussuunnitelmaa ja totuuden hylkääjiä kohtaavaa rangaistusta. He ovat syvästi säälivinään henkilöitä, jotka ovat niin ahdasmielisiä, heikkoja ja taikauskoisia, että tunnustavat Jumalan vaatimukset ja noudattavat hänen lakiaan. He esiintyvät niin varmoina, kuin todellakin olisivat tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen - aivan kuin olisivat pystyttäneet ylipääsemättömän ja läpitunkemattoman muurin itsensä ja Jumalan koston välille. Mikään ei voi herättää heissä pelkoa. He ovat niin täydellisesti jättäytyneet kiusaajan valtaan, niin läheisesti liittyneet häneen ja niin läpikotaisin hänen henkensä kyllästämiä, ettei heillä ole voimaa eikä halua irtautua hänen pauloistaan. AO8 69.2

Saatana on kauan valmistautunut viimeiseen yritykseensä pettää maailma. Työnsä perustuksen hän laski vakuuttamalla Eevalle Eedenissä: »Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päi-vänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan» (1 Moos. 3: 4, 5). Spiri-tismin kehittyessä hän on sitten vähitellen valmistanut tietä eksytystensä mestarityölle. Hän ei ole vielä saanut täysin toteutetuksi tarkoituksiaan, mutta aivan ajan lopussa hän ne toteuttaa. Profeetta sanoo: »Minä näin - kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä» (Ilm. 16: 13, 14). Tähän petokseen tulee kietoutumaan koko maailma lukuun-ottamatta niitä, jotka varjeltuvat Jumalan voiman avulla uskon kautta hänen sanaansa. Ihmiset tuuditetaan kohtalokkaaseen var-muuteen, josta heräävät vasta silloin, kun Jumalan vihan maljat vuodatetaan. AO8 69.3

Herra sanoo: »Minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden vaa’aksi, ja rakeet hävittävät valheturvan, ja vedet huuhtovat pois piilopaikan. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan tallaa» (Jes. 28: 17, 18). AO8 70.1